O nas

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Siemiatyczach jest jednostką organizacyjną Urzędu Miasta Siemiatycze. Utworzony został 27 stycznia 1999 r. uchwałą Rady Miasta Siemiatycze Nr VII/28/99. Głównymi zadaniami MOSiRu są utrzymanie bazy sportowo-rekreacyjnej oraz organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie Siemiatycz. MOSiR jest gospodarzem obiektów sportowych oraz ponad 60 ha terenów zielonych oraz 2 zalewów wodnych.

Menu strony
Nowości

SIEMIATYCKA LIGA SIŁY I SPRAWNOŚCI 2019/2020

MOSiR Siemiatycze
zachęca do udziału w imprezach organizowanych w ramach Siemiatyckiej Ligi Siły i Sprawności 2019/2020. Celem Ligi jest popularyzacja i upowszechnianie aktywności fizycznej, zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania wolnego czasu, a także przybliżanie mieszkańcom Siemiatycz nowych dyscyplin sportu.
 >> Czytaj Dalej <<

 


Zapowiedzi imprez

REGULAMIN RAMOWY

SIEMIATYCKIEJ LIGI SIŁY I SPRAWNOŚCI 2017/2018

 1. Cel

- popularyzacja i upowszechnianie aktywności fizycznej, zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania wolnego czasu,
- przybliżanie mieszkańcom Siemiatycz nowych dyscyplin sportu,

2. Harmonogram Ligi

L.p.

Nazwa zawodów

Miejsce zawodów

Termin

1.        

Zawody w wielokrotnym wyciskaniu sztangi 60 kg mężczyzn i 30 kg kobiet

Kuźnia s.c. Adam Stawiecki Cezary Kudelski, Pl. Jana Pawła II 15, Siemiatycze

18.11.2017

2.        

Zawody w wielokrotnym wyciskaniu sztangi o wadze ciężaru ciała

Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Świętojańska 25A, Siemiatycze

W trakcie ustalania

3.        

Wyciskanie odważnika kulowego

Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Świętojańska 25A, Siemiatycze

W trakcie ustalania

4.        

Test wytrzymałości siłowej

W trakcie ustaleń

W trakcie ustalania

5.        

Zawody w podciąganie na drążku

Teren przy odkrytym basenie miejskim w Siemiatyczach

W trakcie ustalania

6.        

Zawody w podciąganiu na drążku z dodatkowym ciężarem

Teren przy odkrytym basenie miejskim w Siemiatyczach

W trakcie ustalania

7.        

Zawody w pompkach na poręczach

Teren przy odkrytym basenie miejskim w Siemiatyczach

W trakcie ustalania

8.        

Strict curl

Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Świętojańska 25A, Siemiatycze

W trakcie ustalania

9.        

Zawody w wielokrotnym wyciskaniu sztangi ½ ciężaru ciała

Centrum Poprawy Kondycji Fizycznej - Leszek Łazowski, ul. Kościuszki 8, Siemiatycze

W trakcie ustalania

*Szczegółowy termin imprezy podane zostanie w terminie późniejszym

10. Organizator

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Nadrzeczna 29, 17-300 Siemiatycze, tel. 85 656 10 44, fax. 85 655 26 65 e-mail: mosir_siemiatycze@siemiatycze.eu

11. Warunki uczestnictwa

Szczegółowe warunki uczestnictwa każdorazowo będą określone regulaminami poszczególnych zawodów. We wszystkich zawodach warunkiem niezbędnym dopuszczenia do zawodów jest wypełnienie stosownych druków zgłoszeń, oświadczeń i zaakceptowanie regulaminu zawodów.

12. Klasyfikacja zawodów i ligi

Klasyfikacja generalna Ligi prowadzona będzie w kategorii open mężczyzn i open kobiet. W kategoriach open klasyfikowani będą wszyscy mężczyźni i kobiety bez względu na kategorię wagową – przy czym nie wliczają się do niej zawodnicy kategorii Amator. W przypadku bardzo dużej frekwencji jest możliwość utworzenia dodatkowej klasyfikacji generalnej Amator. Aby istniała klasa musi zostać sklasyfikowanych co najmniej 10 zawodników w każdej z nich a każdy z uczestników musi wziąć udział w co najmniej pięciu zawodach. W punktacji łącznej ligi sklasyfikowani zostaną wszyscy zawodnicy i zawodniczki biorący udział w zawodach wyszczególnionych w punkcie 2. niniejszego regulaminu. Zajęte miejsca w poszczególnych zawodach są punktowane i zaliczane do klasyfikacji generalnej zgodnie z poniższą tabelą.

Miejsce w zawodach

Punkty do klasyfikacji generalnej

1.        

12

2.        

10

3.        

9

4.        

8

5.        

7

6.        

6

7.        

5

8.        

4

9.        

3

10.    

2

11.    

1

12.   i kolejne

0


Dodatkowo za uczestnictwo w każdych zawodach zaliczanych do ligi uczestnik otrzymuje po 2 punkt. Tak uzyskana łączna suma punktów decyduje o zajętym miejscu w Siemiatyckiej Lidze Siły i Sprawności 2017/2017.

13. Nagrody

Zawodnicy, którzy w klasyfikacji generalnej zajmą miejsca 1-3 otrzymają nagrody rzeczowe w postaci sprzętu elektronicznego lub suplementów – tablety, odtwarzacze mp3, odżywki białkowe itp. 

14. Komisja sędziowska

Komisję sędziowską i obsługę techniczną powołuje organizator.

15. Postanowienia końcowe

- wszystkie sprawy sporne rozstrzyga sędzia główny i organizator,
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za mogące się wydarzyć w trakcie zawodów wypadki lub zniszczenie mienia, lub inne zdarzenia losowe,
- wszyscy uczestnicy biorący udział w zawodach zaliczanych do Ligi startują na własną odpowiedzialność oraz we własnym zakresie zapewniają sobie ubezpieczenie NNW i OC,
- wszyscy zawodnicy zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania regulaminów poszczególnych zawodów i regulaminu Ligi,
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zawodników,
- zaakceptowanie regulaminów oraz wypełnienie wymaganych druków zawodów upoważnia do udziału w zawodach,
- organizator zastrzega sobie możliwość zmiany daty i miejsca rozgrywania zawodów oraz odwołania i włączania do harmonogramu ligi dodatkowych zawodów,
- organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie.

 

POBIERZ - REGULAMIN RAMOWY SIEMIATYCKIEJ LIGI SIŁY I SPRAWNOŚCI 2017/2018

POBIERZ - OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA - OSOBY PEŁNOLETNIEJ oraz RODZICA/OPIEKUNA UCZESTNIKA NIEPEŁNOLETNIEGO

POBIERZ - FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO SIEMIATYCKIEJ LIGI SIŁY I SPRAWNOŚCI 2017/2018