O nas

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Siemiatyczach jest jednostką organizacyjną Urzędu Miasta Siemiatycze. Utworzony został 27 stycznia 1999 r. uchwałą Rady Miasta Siemiatycze Nr VII/28/99. Głównymi zadaniami MOSiRu są utrzymanie bazy sportowo-rekreacyjnej oraz organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie Siemiatycz. MOSiR jest gospodarzem obiektów sportowych oraz ponad 60 ha terenów zielonych oraz 2 zalewów wodnych.

Menu strony
Nowości

Mistrzostwa Siemiatycz w Biegach Średnich 2018

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Siemiatyczach
zaprasza dzieci i młodzież do wzięcia udziału w Mistrzostwach Siemiatycz w Biegach Średnich. Zawody rozegrane zostaną:
- w dniu 28.09.2018 r. /piątek/ o godz. 15:30 na dystansach: 600 m dla dziewcząt i chłopców szkół podstawowych oraz dziewcząt klas 7-8 szkół podstawowych oraz na dystansie 1000 m dla chłopców klas 7-8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół średnich i dorosłych.
Zgłoszenia przyjmowane będą w dniu zawodów.

 


Zapowiedzi imprez

Sportowiec Siemiatycz 2017 Roku


Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Siemiatyczach informuje, że siemiatyckie kluby i stowarzyszenia sportowe mogą zgłaszać kandydatów do wyróżnienia tytułem - Sportowiec Siemiatycz 2017

Każdy klub ma prawo zgłosić jednego zawodnika lub zawodniczkę. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest dostarczenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz dostarczenie zdjęcia zawodnika (najlepiej w formie elektronicznej) oraz krótkiego materiału multimedialnego na temat osiągnięć sportowca w roku 2017 (prezentacja Power Point, pokaz zdjęć, film itp.) trwającego maksymalnie 90 sekund. Bez spełnienia tych wszystkich wymogów kandydatura sportowca nie będzie mogła być przyjęta!!!

Zgłoszenia dostarczyć należy w nieprzekraczalnym terminie od 05.02.2018 do 18.02.2018 osobiście w biurze MOSiR Siemiatycze ul. Nadrzeczna 29 lub mailowo mosir_siemiatycze@siemiatycze.eu 

Wszystkie szczegóły, regulamin i formularze dotyczące akcji Sportowiec Siemiatycz 2017 można pobrać w formie elektronicznej  >> TUTAJ <<.  Informacje uzyskać również można pod numerem telefonu 85 656 10 44.

Gala Sportowiec Siemiatycz 2017 Roku jest świetną formą promocji zawodników, klubów oraz ogólnie sportu i aktywności fizycznej. Liczymy na duże zainteresowanie ze strony siemiatyckich organizacji związanych ze sportem.

 

REGULAMIN WYDARZENIA SPORTOWIEC SIEMIATYCZ 2017

 

§1.
Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady wyróżnienia najlepszych zawodników i zawodniczek za 2017 rok reprezentujących ziemię siemiatycką w różnych dyscyplinach sportowych tytułem - Sportowiec Siemiatycz 2017 Roku.

§2.
Organizatorem jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Siemiatyczach, ul. Nadrzeczna 29, 17-300 Siemiatycze (zwany dalej Organizatorem). Patronat medialny sprawuje Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz.

§3.
Zgłoszenia kandydatów składać można w terminie od dnia 05.02.2018 r. do dnia 18.02.2018r. do godz. 24:00.

§4.
Tytuł Sportowca Siemiatycz 2017 Roku otrzymają osoby, wytypowane przez kluby sportowe i stowarzyszenia z terenu Siemiatycz oraz Organizatora.

§6.
Zgłoszenia kandydatów nadsyłać do 18.02.2018 do godz. 24:00 na adres mosir_siemiatycze@siemiatycze.eu lub do biura MOSiR, ul. Nadrzeczna 29, 17-300 Siemiatycze – decyduje moment wpłynięcia zgłoszenia).  

§7
Każdy klub/stowarzyszenie może zaproponować jednego sportowca, który w 2017 roku odniósł największe sukcesy.  

§8
W typowaniu kandydatów należy się kierować przede wszystkim największymi osiągnięciami sportowca uzyskanymi w roku 2017, a nie ogólnie w całej karierze zawodniczej.  

§9
Zgłoszenie nie będzie przyjęte, jeśli nie będzie zawierało wypełnionego formularza zgłoszeniowego, zdjęcia kandydata oraz multimedialnej prezentacji sportowca: pokaz zdjęć, prezentacja Power Point, prezentacja PDF, film - o długości nie przekraczającej 90 sekund.

§10
Lista wyróżnionych sportowców zostanie udokumentowana protokołem.

§11
Sportowcy Siemiatycz 2017 zostaną przedstawieni na łamach Kuriera Podlaskiego - Głosu Siemiatycz po jego zakończeniu.

§12
Nad prawidłowością przebiegu Konkursu, czuwać będzie komisja w składzie:
a) Mariusz Pyzowski
b) Tomasz Supronowicz
c) Paweł Słowikowski

§13
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) problemy, które nastąpiły wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
b) udział w wydarzeniu niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

§14
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie wydarzenia.  

§15
W sprawach spornych oraz nie objętych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Organizator.  

§16
Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz pod adresem www.mosir-siemiatycze.info