O nas

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Siemiatyczach jest jednostką organizacyjną Urzędu Miasta Siemiatycze. Utworzony został 27 stycznia 1999 r. uchwałą Rady Miasta Siemiatycze Nr VII/28/99. Głównymi zadaniami MOSiRu są utrzymanie bazy sportowo-rekreacyjnej oraz organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie Siemiatycz. MOSiR jest gospodarzem obiektów sportowych oraz ponad 60 ha terenów zielonych oraz 2 zalewów wodnych.

Menu strony
Nowości

Cross Triathlon Siemiatycze i Mini Triathlon Siemiatycki 2018

Organizatorem
Cross Triathlonu Siemiatycze oraz Mini Triathlonu Siemiatyckiego jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Siemiatyczach z siedzibą przy ul. Nadrzecznej 29, 17-300 Siemiatycze, tel. 85 656 10 44, fax 85 655 26 65. Impreza odbywa się we współpracy z Lekkoatletycznym Klubem Sportowym „Sprinter” Siemiatycze. Zawody odbędą się 26 sierpnia 2018r. Biuro zawodów będzie mieściło się na ul. Sportowej w Siemiatyczach przy Plaży Miejskiej na Zalewie nr 2. Pływanie odbywać się będzie na wyznaczonej trasie na Zalewie nr 2. Jazda rowerem oraz bieg przełajowy rozgrywane będą trasą pofałdowana, biegnącą leśnym szlakiem. Na całej trasie ruch drogowy zamknięty. Kask zalecany – start bez kasku na własną odpowiedzialność oraz za zgodą opiekuna prawnego w przypadku osób niepełnoletnich. Zgłoszenia indywidualne do Cross Triathlon Siemiatycze 2018 będą przyjmowane jedynie w formie elektronicznej na stronie www.online.datasport.pl/zapisy/.

 


Zapowiedzi imprez

Biało-czerwona VII. Siemiatycka Wieczorna „Dycha”

  REGULAMIN

 

1. ORGANIZATORZY BIEGU:

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Siemiatyczach, ul. Nadrzeczna 29, 17-300 Siemiatycze, tel. 85 656 10 44, fax 85 655 26 65, e-mail: mosir_siemiatycze@siemiatycze.eu

- Lekkoatletyczny Klub Sportowy „Sprinter” Siemiatycze

- Powiatowe Zrzeszenie LZS w Siemiatyczach

 

2. CEL IMPREZY:

- upowszechnienie masowego biegania,

- propagowanie zdrowego trybu życia,

- promocja miasta i powiatu,

- zachęcenie do uprawiania sportu,

- wdrażanie do  systematycznego stosowania ćwiczeń podnoszących  tężyznę fizyczną, kształtujących prawidłową postawę,

- rozwijanie motywacji do podejmowania samodzielnych działań na rzecz harmonijnego rozwoju fizycznego,

- popularyzacja biegów jako formy rekreacji ruchowej

- upamiętnienie setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskie.

 

3. MIEJSCE:

Start i meta – ul. Nadrzeczna 29 w Siemiatyczach.

 

4. BIURO BIEGU:

Biuro MOSiR Siemiatycze, ul. Nadrzeczna 29, 17-300 Siemiatycze

 

5. TERMIN:

2 czerwca 2018, start do biegu kobiet i mężczyzn o godz. 18:00

 

6. TRASA:

- start do biegu nastąpi w dniu 2 czerwca 2018 r. (sobota) o godzinie 18:00 przy parkingu na ul. Nadrzecznej 29 w Siemiatyczach.

- 10 km – mężczyzn, 10 km – kobiet, nawierzchnia asfaltowa ulicami miasta, /trasa posiada atest PZLA/

Dodatkowo rozegrane zostaną biegi:

- 5 km – mężczyzn, 5 km – kobiet, nawierzchnia asfaltowa ulicami miasta

- bieg dla dzieci – 400 m – nawierzchnia żużlowa, startują dzieci oraz dzieci z rodzicami

 

7. UDZIAŁ:

Uczestnikami biegów głównych na 10 km mogą być osoby, które mają ukończone 18 lat, oraz które przedstawią zaświadczenie lekarskie lub podpisane oświadczenie o zdolności do uczestnictwa w biegu.

Uczestnikami biegu na 5 km mogą być osoby, które mają ukończone 16 lat oraz które przedstawią zaświadczenie lekarskie lub podpisane przez rodziców lub opiekunów prawnych oświadczenie o zdolności do uczestnictwa w biegu.

Uczestnikami biegu na 400 m mogą być dzieci w każdym wieku pod warunkiem przedłożenia pisemnej zgody rodzica lub opiekunów na start oraz dzieci wraz z rodzicami.

Oświadczenie wraz z drukiem zgłoszenia pobrać można:  >>TUTAJ<< lub bezpośrednio przed zawodami w biurze biegu.  

 

8. ZGŁOSZENIA:

Imienne zgłoszenia elektroniczne po wypełnieniu formularza na stronie www.maratonypolskie.pl lub osobiście w dniu zawodów. Bezpośredni link do zapisów elektronicznych: www.e-gepard.eu/pl/show-contest/489

Druk zgłoszenia dostępny będzie także w biurze zawodów. Zgłoszenia osobiste w dniu zawodów przyjmowane będą od godz. 15:30  do godz. 17:30. Weryfikacja i wydawanie numerów startowych odbędzie się w biurze zawodów. Decyduje kolejność zgłoszeń. Maksymalna ilość uczestników biegu głównego na 10 km – 150 osób.

Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty.

 

9. OPŁATA WPISOWA:

Wpisowe do zawodów do dnia 31 maja 2018 wynosi 40 zł (słownie złotych: czterdzieści 00/100). Po tym terminie nie ma możliwości zgłoszenia się do zawodów w formie elektronicznej. Zgłoszenia dokonać będzie można w dniu imprezy w biurze zawodów i  wpisowe wynosić będzie 80 zł (słownie złotych: osiemdziesiąt 00/100).

Wpisowe dla mieszkańców powiatu siemiatyckiego do dnia 31 maja 2018 wynosi 20 zł (słownie złotych: dwadzieścia 00/100). Po tym terminie nie ma możliwości zgłoszenia się do zawodów w formie elektronicznej. Zgłoszenia dokonać będzie można wyłącznie w dniu imprezy w biurze zawodów i  wpisowe wynosić będzie 50 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt 00/100).

Wpisowe do biegu na 5 km do dnia 31 maja 2018 wynosi 20 zł (słownie złotych: dwadzieścia 00/100). Po tym terminie nie ma możliwości zgłoszenia się do zawodów w formie elektronicznej. Zgłoszenia dokonać będzie można wyłącznie w dniu imprezy w biurze zawodów i  wpisowe wynosić będzie 40 zł (słownie złotych: czterdzieści 00/100).

Wpłaty wpisowego można dokonać online (z profilu rejestracyjnego) za pośrednictwem serwisu do rejestracji elektronicznej www.e-gepard.eu/pl/show-contest/489, do dnia 31 maja 2018 roku lub przelewam na konto: Lekkoatletyczny Klub Sportowy „Sprinter” Siemiatycze, ul. Nadrzeczna 29, 17-300 Siemiatycze. Numer konta nr: 48 8092 0001 0004 7047 2000 0010 z dopiskiem VII. Siemiatycka Wieczorna Dycha. Wpisowe nie podlega zwrotowi.

Startujący w kategoriach wiekowych: M65 i M70+ oraz K 60+, mężczyźni w wieku 65+ oraz kobiety 60+ w biegu na 5 km, a także w biegu na dla dzieci nie ponoszą opłaty wpisowej do zawodów.

 

10. KLASYFIKACJE:

VII. Siemiatycka Wieczorna Dycha

- Generalna mężczyzn:

oraz kategorie wiekowe mężczyzn:

- M20 kategoria wiekowa od 18 do 29 lat

- M30 kategoria wiekowa od 30 do 39 lat

- M40 kategoria wiekowa od 40 do 49 lat

- M50 kategoria wiekowa od 50 do 59 lat

- M60 kategoria wiekowa od 60 do 64 lat

- M65 kategoria wiekowa od 65 do 69 lat

- M70+ kategoria wiekowa 70 lat i starsi

- Generalna kobiet,

i kategorie wiekowe kobiet:

- K20 kategoria wiekowa od 18 do 29 lat

- K30 kategoria wiekowa od 30 do 39 lat

- K40 kategoria wiekowa od 40 do 59 lat

- K60+ kategoria wiekowa 60 lat i starsze

W biegu na 5 km:

- generalna mężczyzn

 -generalna kobiet

 

11. NAGRODY:

- W biegu głównym mężczyzn nagrody pieniężne:

I. miejsce  - 450 zł

II. miejsce – 300 zł

III. miejsce – 200 zł

IV. miejsce – 150 zł

V. miejsce – 100 zł

VI. miejsce – 50 zł

- W biegu głównym kobiet nagrody pieniężne:

I miejsce  - 450 zł

II miejsce  - 300 zł

III miejsce – 200 zł.

IV. miejsce – 150 zł

V. miejsce – 100 zł

VI. miejsce – 50 zł

- Puchary za I – III miejsce w klasyfikacjach generalnych i wiekowych.

- Puchary dla najlepszego zawodnika i zawodniczki z powiatu siemiatyckiego.

- Pamiątkowe medale dla wszystkich uczestników biegów

- Pełen pakiet startowy dla pierwszych 150 osób, które opłaciły wpisowe.

W biegu na 5 km puchary za miejsca 1-3 w klasyfikacjach generalnych kobiet i mężczyzn, brak nagród finansowych!!!

W biegu dla dzieci (400 m): niespodzianki

Wśród uczestników zawodów rozlosowane również zostaną nagrody rzeczowe.

Nagrody z klasyfikacji generalnej nie dublują się z nagrodami w klasyfikacjach wiekowych.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

- Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie biegu

- Wodę na trasie i po zakończeniu biegu

- Elektroniczny pomiar czasu

- Ciepły posiłek po zakończeniu biegu (grill lub ognisko)

- Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe otrzymane od organizatora i przymocowane do koszulek na piersiach,

- Bieg odbędzie się bez względu na pogodę,

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników.

- Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli antydopingowej.

- Interpretacja regulaminu należy do organizatorów.