O nas

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Siemiatyczach jest jednostką organizacyjną Urzędu Miasta Siemiatycze. Utworzony został 27 stycznia 1999 r. uchwałą Rady Miasta Siemiatycze Nr VII/28/99. Głównymi zadaniami MOSiRu są utrzymanie bazy sportowo-rekreacyjnej oraz organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie Siemiatycz. MOSiR jest gospodarzem obiektów sportowych oraz ponad 60 ha terenów zielonych oraz 2 zalewów wodnych.

Menu strony
Nowości

SIEMIATYCKA LIGA SIŁY I SPRAWNOŚCI 2019/2020

MOSiR Siemiatycze
zachęca do udziału w imprezach organizowanych w ramach Siemiatyckiej Ligi Siły i Sprawności 2019/2020. Celem Ligi jest popularyzacja i upowszechnianie aktywności fizycznej, zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania wolnego czasu, a także przybliżanie mieszkańcom Siemiatycz nowych dyscyplin sportu.
 >> Czytaj Dalej <<

 


Zapowiedzi imprez

VII. Siemiatycka 11-godzinna Sztafeta Niepodległości pod patronatem Burmistrza Miasta Siemiatycze

 

Zapraszamy mieszkańców Siemiatycz do udziału w VII. Siemiatyckiej 11-godzinnej Sztafecie Niepodległości pod patronatem Burmistrza Miasta Siemiatycze.

Impreza rozpocznie się 11 listopada o godzinie 1:00 w nocy na stadionie MOSiR przy ul. Nadrzecznej 29 w Siemiatyczach. Wydarzenie to nie ma charakteru sportowej rywalizacji.

Proponowane są trzy możliwości uczestnictwa:

1. Sztafeta nocna dla osób dorosłych. Osoby te biegały będą w godzinach od 1:00 do 10:00. Aby wziąć udział w nocnej sztafecie należy dokonać zgłoszenia telefonicznego pod numerem 85 656 10 44 (od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30) lub osobiście w biurze MOSiR Siemiatycze przy ul. Nadrzecznej 29. Dla osób biegających nocą przewidziana jest mała niespodzianka.

2. Sztafety grup zorganizowanych. Uczestnikami mogą być reprezentacje szkół, klubów sportowych, zakładów pracy. Sztafety biegają do godz. 11:40.

3. Parada finałowa. Uczestnikami mogą być wszyscy chętni (osoby pełnoletnie, dzieci pod opieką rodziców, opiekunów lub posiadające ich pisemną zgodę). Parada przebiegać będzie ulicami Siemiatycz. Zgłoszenia przyjmowane będą do godziny 11:30 na stadionie MOSiR Siemiatycze

Pierwszych 200 zgłoszonych osób otrzyma pamiątkowe, okolicznościowe koszulki, aby podczas parady stworzyć „żywą flagę” biało-czerwoną. Serdecznie zapraszamy do uczczenia kolejnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości na sportowo.

 

P R O G R A M

01:00 – uroczyste rozpoczęcie VII. Siemiatyckiej 11-godzinnej Sztafety Niepodległości, runda honorowa

01.00 – 10:00 uczestnicy biegają na bieżni stadionu MOSiR Siemiatycze przy ul Nadrzecznej 29 w Siemiatyczach

10:00 - 11.40 sztafety jedenastoosobowe, grupy zorganizowane, rodzice z dziećmi biegają na bieżni stadionu MOSiR Siemiatycze przy ul Nadrzecznej 29 w Siemiatyczach

11.00 – 11.30 przyjmowanie zgłoszeń uczestników do Parady Finałowej (stadion MOSiR Siemiatycze przy ul. Nadrzecznej 29 w Siemiatyczach)

11.40 – wyruszenie parady (wybiegają osoby uczestniczące w VII. Siemiatyckiej 11-godzinnej Sztafecie Niepodległości oraz osoby, które zgłosiły się do samej Parady Finałowej)

11.40 - Siemiatycze: ul. Nadrzeczna,

11.45 - Siemiatycze: ul. Grodzieńska,

11.50 - Siemiatycze: ul. 11 Listopada,

11.55 – Siemiatycze: ul. Legionów Piłsudskiego,

12.00 – Obelisk Niepodległości przy budynku Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach,

12.00 – zapalenie znicza pamięci przy Obelisku Niepodległości

12.05 – Wystąpienie okolicznościowe Burmistrza Miasta Siemiatycze

12.10 – 12.40 – złożenie wieńców przez delegacje

12.40 – zakończenie uroczystości