O nas

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Siemiatyczach jest jednostką organizacyjną Urzędu Miasta Siemiatycze. Utworzony został 27 stycznia 1999 r. uchwałą Rady Miasta Siemiatycze Nr VII/28/99. Głównymi zadaniami MOSiRu są utrzymanie bazy sportowo-rekreacyjnej oraz organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie Siemiatycz. MOSiR jest gospodarzem obiektów sportowych oraz ponad 60 ha terenów zielonych oraz 2 zalewów wodnych.

Menu strony
Nowości

SIEMIATYCKA LIGA SIŁY I SPRAWNOŚCI 2019/2020

MOSiR Siemiatycze
zachęca do udziału w imprezach organizowanych w ramach Siemiatyckiej Ligi Siły i Sprawności 2019/2020. Celem Ligi jest popularyzacja i upowszechnianie aktywności fizycznej, zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania wolnego czasu, a także przybliżanie mieszkańcom Siemiatycz nowych dyscyplin sportu.
 >> Czytaj Dalej <<

 


Zapowiedzi imprez

TEST WYTRZYMAŁOŚCI SIŁOWEJ

1. NAZWA ZAWODÓW:
„Test wytrzymałości siłowej"

2. TERMIN ZAWODÓW:
- 04.07.2020 r.

3. MIEJSCE:
- Boiska zewnętrzne przy hali widowiskowo-sportowej w Siemiatyczach, ul. Świętojańska 25a

4. OPŁATA STARTOWA:
- udział jest bezpłatny

5. KATEGORIE WAGOWE:

MĘŻCZYŹNI:
- OPEN

- AMATOR (uczniowie szkół średnich)


KOBIETY:
- OPEN

6. HARMONOGRAM ZAWODÓW:
- zapisy, weryfikacja 18:00,

- rozpoczęcie rywalizacji około 18:15,

7. NAGRODY:
- I-III miejsca, nagrody rzeczowe, medale, dyplomy

8. ZASADY:

a) Każdy zawodnik ma jedno podejście.

b) Workout Of the Day (WOD) zostanie ogłoszony przed zawodami i będzie się składał z ćwiczeń wybranych spośród następujących:

I. kettlebell swing (wymach oburącz odważnikiem):

 – ruch wykonywany jest oburącz, z czego tylko pierwszy ruch należy zacząć od podłoża

 – w pozycji górnej ciało zawodnika musi być wyprostowane w stawach kolanowych i biodrowych, ramię musi znajdować się za linią ucha, zaś spód kettlebella skierowany ku górze

 – kettlebell dla kobiet to 16 kg, kettlebell dla kategorii amator 24 kg, a dla kategorii open mężczyzn to 28 kg

II. burpee (wyrzuty nóg w tył z przysiadu podpartego z wyskokiem):

– należy przed rozpoczęciem W.O.D.’a wyznaczyć punkt kontrolny, czyli odmierzyć odległość 15 cm od palca środkowego dłoni, stojąc w pozycji wyprostowanej z wyciągniętym ramieniem ku górze, zablokowanym stawem łokciowym i otwartą dłonią, punkt kontrolny może znajdować się na ścianie lub zawieszony w wolnej przestrzeni nad zawodnikiem na wysokości mierząc 15 cm od środkowego palca dłoni, w trakcie trwania ćwiczenia zawodnik może znajdować się przed, pod lub za punktem kontrolnym, lecz ważne jest, aby podczas wykonywania ćwiczenia, za każdym razem zawodnik dotknął miejsce, oznaczające powyższą wysokość ( zawodnik może dotknąć powyżej punktu kontrolnego ).

– przy opadaniu konieczny jest wyrzut obunóż do tyłu (wykroki są niedozwolone), poruszając się do góry, również należy wykonać wskok obunóż.

– w pozycji dolnej ciało ma 3 lub 4 pkt. podparcia: stopy, dłonie

– w pozycji górnej koniecznie jest wyprostowanie ciała (wyprost w stawach biodrowych i kolanowych) przy wyskoku i oderwanie stóp od podłoża, sięgając do punktu kontrolnego, o którym mowa powyżej.

III. deadlift (martwy ciąg):

- martwy ciąg wykonuje się podnosząc sztangę z ziemi do momentu, w którym plecy i nogi ćwiczącego są całkowicie wyprostowane, barki odciągnięte do tyłu, a sztanga z ciężarami znajduje się nieco poniżej bioder. Pozycją wyjściową jest nachwyt, podchwyt lub chwyt mieszany sztangi stojącej na ziemi.

- ciężar dla kobiet to 40 kg, a dla mężczyzn 60 kg,

IV. lateral box jump (wskok bokiem obunóż na skrzynię):

– skrzynia ma wysokość do maksymalnie około 50 cm dla kobiet i mężczyzn,

– na skrzynię zawodnik wykonuje wskok obunóż,

– na skrzyni należy zaznaczyć pełne wyprostowanie w stawach biodrowych i kolanowych, a przed zejściem lub zeskokiem ( patrz poniżej ) całe stopy winny znajdować się na skrzyni,

– w dół można wykonać zarówno zeskok obunóż, jednonóż lub zejść, jednak przed wykonaniem kolejnego powtórzenia obydwie nogi mają znajdować się na podłożu,

- wskoki wykonujemy naprzemianstronnie,

V. over head plate walking lunges (wykroki chodzone z talerzem niesionym nad głową):

- ciężar dla kobiet nie będzie przekraczał 10 kg a dla mężczyzn 20 kg

- próbę rozpoczynamy uniesieniem talerza nad głowę na wyprostowanych rękach.

- następnie wykonujemy wykroki chodzone zmieniając nogi co krok,

- przy każdym wykroku kolano nogi zakrocznej musi dotknąć podłoża lub w przypadku nierówności znaleźć się na wysokości stopy nogi wykrocznej,

VI. push ups (pompki):

- opieramy dłonie z palcami skierowanymi do przodu na ziemi na wysokości barków lub poniżej,

- ciało utrzymujemy w pozycji wyprostowanej opierając się o podłoże się na dłoniach oraz palcach stóp, które są złączone,

- obniżamy ciało, uginając ramiona w łokciach, zachowując równocześnie cały czas wyprostowaną pozycję ciała (nie należy wyginać ciała w łuk w dół ani w górę),

- ruch w dół kończymy gdy wyprostowane ciało dotknie podłoża po czym unosimy je do góry, prostując równocześnie ramiona do pełnego wyprostu w stawach łokciowych,

VII. sit ups (brzuszki):

- pozycja wyjściowa: leżenie tyłem, nogi połączone stopami, ręce nad głową,

- ruch rozpoczynamy z leżenia tyłem i przechodzimy do skłonu w przód tak aby dotknąć nimi podłoża za stopami,

VIII. push press (wycisko-podrzut):

- pozycja wyjściowa: stajemy stabilnie w rozkroku, sztanga trzymana z przodu na barkach,

- ćwiczenie rozpoczynamy od ugięcia kolan, następnie wykorzystując siłę pochodzącą z prostowania kolan wypychamy sztangę nad głowę,

- w momencie kiedy sztanga osiągnie maksymalną wysokość należy zablokować ramiona w barkach i łokciach. Następnie opuść sztangę na barki i powtórz ćwiczenie,   

c) Test polega na poprawnym wykonaniu wskazanej przez organizatora liczby powtórzeń poszczególnych ćwiczeń w jak najkrótszym czasie.

d) Czas zaczyna być odliczany na komendę start.

e) Zawodnik może otrzymać od sędziego ostrzeżenie, kiedy narusza reguły zawarte w regulaminie oraz zasady sportowego zachowania. Zawodnik bez konsekwencji może otrzymać dwa ostrzeżenia. Trzecie ostrzeżenie skutkuje dyskwalifikacją.

f)  O zaliczeniu lub nie danego powtórzenia decyduje sędzia głośno liczący każde kolejne poprawne powtórzenie.

g) Zabrania się rzucania odważnika i sztangi z obciążeniem oraz samego obciążenia na ziemię. Odważnik musi być kontrolowanym ruchem odstawiany na podłoże.

h) Dopuszczalne jest używanie pasa biodrowego.

i) Nie wolno stosować ściągaczy, taśm, rękawiczek, opasek, nakładek na dłonie oraz usztywniaczy

j) dozwolone jest stosowanie magnezji,

k) zawodnika dopuszcza się do startu jedynie w ubraniu sportowym (krótkie spodenki lub spodnie dresowe, koszulka sportowa z krótkim rękawem lub na ramiączkach i obuwie sportowe,

l) zawodnicy, którzy nie będą w stroju i obuwiu sportowym nie zostaną dopuszczeni do zawodów.  

9. UCZESTNICTWO:
- Zawodnika dopuszcza się do startu jedynie w ubraniu sportowym (krótkie spodenki lub spodnie dresowe, koszulka sportowa z krótkim rękawem lub na ramiączkach i obuwie sportowe).
- Zawodnicy, którzy nie będą w stroju i obuwiu sportowym nie zostaną dopuszczeni do zawodów.
- Każdy zawodnik powinien posiadać dokument tożsamości (dowód osobisty, prawo jazdy, legitymacja szkolna w przypadku osób poniżej 18 roku życia).

- Wymagane jest oświadczenie o nie posiadaniu przeciwwskazań zdrowotnych do
uczestnictwa w zawodach sportowych.

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za poniesione kontuzje i urazy, zawodnicy przed przystąpieniem do rywalizacji muszą podpisać w tej sprawie stosowne oświadczenie.
- W przypadku uczestników niepełnoletnich, którzy nie ukończyli 18 roku życia wymagane są:

a)  pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach.

b) oświadczenie o nie posiadaniu przeciwwskazań zdrowotnych do
uczestnictwa w zawodach sportowych podpisane przez rodziców lub opiekunów,

c) oświadczenie o przyjęciu na siebie odpowiedzialności za ewentualne szkody i zdarzenia powstałe w trakcie zawodów w stosunku do osób lub mienia podpisane przez rodziców lub opiekunów.
- Zawodnicy niepełnoletni nie posiadający wyżej wymienionych dokumentów nie będą dopuszczeni do zawodów!!!
- Każdy zawodnik ubezpiecza się na własną rękę.

- Prawo interpretacji i zmiany niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi.

- Regulamin, druk zgłoszenia oraz treści niezbędnych oświadczeń dostępne są >> TUTAJ <<

10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

a) Zgłoszenie się do zawodów jednoznaczne jest z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych zgłoszonej osoby przez organizatora zawodów.

b) Organizator będzie zbierał następujące dane osobowe zawodników (imię, nazwisko, rok urodzenia, nazwa klubu, miasto, adres e-mailowy oraz numer telefonu). Adres e-mailowy oraz numer telefonu będą używane do kontaktu z zawodnikiem w związku z zawodami oraz przyszłymi planowanymi akcjami.

c) Uczestnicy mają wgląd do swoich danych osobowych i mogą je edytować w każdym momencie (poprzez kontakt e-mailowy mosir_siemiatycze@siemiatycze.eu).

d) Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w zdjęciach, filmach i materiałach informacyjno-promocyjnych imprezy publikowanych w prasie, na stronach internetowych a także na portalach informacyjnych i w mediach społecznościowych.

11. ORGANIZATOR:
- MOSiR Siemiatycze, ul. Nadrzeczna 29, 17-300 Siemiatycze, e-mail: mosir_siemiatycze@siemiatycze.eu, tel. 85 656 10 44


12. COVID-19:

Zawody odbędą się z zachowaniem Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. Poz. 964)