O nas

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Siemiatyczach jest jednostką organizacyjną Urzędu Miasta Siemiatycze. Utworzony został 27 stycznia 1999 r. uchwałą Rady Miasta Siemiatycze Nr VII/28/99. Głównymi zadaniami MOSiRu są utrzymanie bazy sportowo-rekreacyjnej oraz organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie Siemiatycz. MOSiR jest gospodarzem obiektów sportowych oraz ponad 60 ha terenów zielonych oraz 2 zalewów wodnych.

Menu strony
Nowości

SIEMIATYCKA LIGA SIŁY I SPRAWNOŚCI 2019/2020

MOSiR Siemiatycze
zachęca do udziału w imprezach organizowanych w ramach Siemiatyckiej Ligi Siły i Sprawności 2019/2020. Celem Ligi jest popularyzacja i upowszechnianie aktywności fizycznej, zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania wolnego czasu, a także przybliżanie mieszkańcom Siemiatycz nowych dyscyplin sportu.
 >> Czytaj Dalej <<

 


Zapowiedzi imprez

Mistrzostwa Siemiatycz w wielokrotnym wyciskaniu sztangi 60 kg, 30 kg i 25 kg

 

28 marca 2020 o godzinie 17:00 odbędą się zawody w wielokrotnym wyciskaniu sztangi na ilość powtórzeń. Organizatorem będzie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Siemiatyczach.

Zawody odbędą się Siłowni „KUŹNIA” przy ul. Krzywej 12 w Siemiatyczach. Zapisy zawodników oraz indywidualna rozgrzewka odbywać się będzie od godziny 16:30 do godziny 17:00. W zawodach mogą uczestniczyć osoby mające ukończone 16 lat. Osoby niepełnoletnie mogą startować wyłącznie po przedstawieniu pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego. Zawodnicy powinni mieć również zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach, a w przypadku jego braku warunkiem dopuszczenia będzie podpisanie stosownego oświadczenia.

Zawodnicy rywalizować będą w kategorii open mężczyzn i open kobiet. Kobiety i mężczyźni będą startować w jednym boju na ławce poziomej. Kobiety będą wyciskać sztangę o wadze 25 kg, a mężczyźni sztangę o wadze 60 kg.

Ponadto rozegrana zostanie dodatkowa konkurencja dla amatorów z krótkim stażem treningowym (głównie uczniowie szkół średnich, osoby z krótszym stażem treningowym oraz osoby nie trenujące siłowo a pragnące spróbować swoich sił w rywalizacji), gdzie rywalizacja odbywać się będzie w wyciskaniu wielokrotnym sztangi ważącej 30 kg.

Zawody zaliczane będą do Siemiatyckiej Ligi Siły i Sprawności 2020/2021.

Zapraszamy do udziału.

Pobierz - Formularz zgłoszenia do Siemiatyckiej Ligi Siły i Sprawności i oświadczenie uczestnika - osoby pełnoletniej oraz rodzica/opiekuna uczestnika niepełnoletniego


REGULAMIN MISTRZOSTW SIEMIATYCZ W WYCISKANIU WIELOKROTNYM

60 kg mężczyźni, 30 kg amator, 25 kg kobiety

 
1. ORGANIZATOR: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Siemiatyczach, ul. Nadrzeczna 29, 17-300 Siemiatycze, tel. 85 656 10 44, e-mail: mosir_siemiatycze@siemiatycze.eu,

2.TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW: Rywalizacja odbywać się będzie w hali widowiskowo-sportowej, ul. Świętojańska 25A, 17-300 Siemiatycze. Zawody odbędą się 28.03.2020 r. o godzinie 17:00.

3. ZGŁOSZENIA: Zapisy zawodników oraz indywidualna rozgrzewka odbywać się będzie od godziny 16:30 do godziny 17:00

4. UCZESTNICTWO: Uczestnikami mogą być wszyscy, którzy wpisali się na listę uczestników. W zawodach mogą uczestniczyć osoby mające ukończone 16 lat. Osoby niepełnoletnie mogą startować za zgodą opiekuna prawnego. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.
Zawodnicy powinni mieć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach, a w przypadku jego braku warunkiem dopuszczenia jest podpisanie stosownego oświadczenia!!!

5. KATEGORIE: Rywalizacja w wyciskaniu wielokrotnym zostanie rozegrana w kategorii Open mężczyzn i Open kobiet. Przewidziana jest także dodatkowa kategoria Amator.

6.KONKURENCJE: Kobiety i mężczyźni oraz kategoria amator będą rywalizować w jednym boju na ławce poziomej. Kobiety będą wyciskać sztangę o wadze 25 kg, a mężczyźni sztangę o wadze 60 kg. Startujący w kategorii Amator wyciskać będą sztangę o wadze 30 kg. Każdy uczestnik dysponuje czasem 3 minut. Kategoria Amator przeznaczona jest dla osób z krótkim stażem treningowym (głównie uczniowie szkół średnich oraz osoby nie trenujące siłowo a pragnące spróbować swoich sił w zawodach).

7. Zasady wyciskania sztangi:

1. Obowiązujący strój zawodnika:
a. Koszulka odsłaniająca staw łokciowy typu t-shirt lub na ramiączkach.
b. Obcisłe, krótkie spodenki lub długie spodnie przylegające do pośladków tzw. leginsy, kostium do trójboju siłowego, ciężarów lub zapasów - zalecane.
2. Pozycja podczas wyciskania
a. Pozycja klasyczna - głowa, górny odcinek pleców, pośladki przylegają do ławki, stopy całe na podłodze lub podstawkach, stopa/stopy mogą się przemieszczać po podłodze lub podstawkach, ale nie wolno ich odrywać od podłoża.
b. Druga pozycja - z nogami uniesionymi w górze i zgiętymi w kolanach – do ławki przylegają głowa, górny odcinek pleców, pośladki.
3. Zanim zawodnik przystąpi do wyciskania sztangi ma obowiązek sprawdzić, czy założony jest na niej odpowiedni dla niego ciężar. W przypadku gdy nie zgłasza sędziemu żadnych uwag i przystąpi do wykonywania swojego podejścia – traci możliwość reklamacji.
4. Podczas wyciskania można używać pasa, rękawiczek, rękawiczek z owijkami na nadgarstki, gąbek, opasek uciskowych lub taśm na nadgarstki oraz magnezji. Wszelkie inne ściągacze między innymi na staw łokciowy są niedozwolone.
5. Aby powtórzenie mogło być zaliczone ruchy muszą być pełne – dotknięcie sztangą klatki piersiowej i pełen widoczny wyprost w stawach łokciowych, (tylko i wyłącznie ruch wyraźnie zaakcentowany) a tym samym możliwy do sędziowania wyprost.
6. Rozstaw dłoni nie może przekroczyć 81 cm mierząc pomiędzy palcami wskazującymi (obydwa palce wskazujące muszą znajdować się w granicach 81 cm wyznaczonych przez zaznaczenie na gryfie i w całości muszą być w kontakcie z tym zaznaczeniem.7. Kolejność startu: od zawodniczek/zawodnika najlżejszego do najcięższego.
8. Przy równej liczbie uzyskanych powtórzeń wygrywa zawodnik lżejszy.
9. Po zdjęciu sztangi ze stojaków za pomocą obsługi lub samodzielnie, zawodnik powinien czekać z zablokowanymi rękoma w stawach łokciowych na komendę sędziego „START”.
10. Sztangę na odpoczynek można zatrzymać wyłącznie w pozycji górnej na wyprostowanych rękach w stawach łokciowych.
11. Można poprawiać uchwyt w przypadku rozjechania się rąk poza granicę oznaczoną na sztandze w ramach przysługującego czasu po zwróceniu uwagi przez sędziego – również wyłącznie w pozycji górnej.
12. Sędzia liczy głośno zaliczone powtórzenia 1,2,3,4, itd., każde kolejno liczone powtórzenie jest zaliczone, każde powtórne liczenie - powtórzenie jest niezaliczone.
13. Sędzia nie zalicza powtórzeń jeżeli zawodniczka/zawodnik popełni następujące błędy:
a. brak kontaktu sztangi z klatką
b. brak widocznego wyprostu ramion
c. zatrzymanie sztangi na klatce piersiowej
d. brak kontaktu stóp/stopy z podłożem
e. kontakt stóp/stopy z elementem ławki
f. odrywanie pośladków
g. odrywanie głowy podczas wykonywania wyciskania
14. Zawodnik kończy próbę, gdy zabraknie siły lub zakończył się czas (3 min).

8. PUNKTACJA
Za każde prawidłowe powtórzenie przyznawany jest zawodnikowi 1 punkt. Zwycięzcą zostanie osoba posiadająca największą ilość punktów. W kategorii amator w przypadku równej łącznej liczby punktów o lepszym miejscu decyduje większa ilość wyciśnięć sztangi.

9.NAGRODY
Dla zwycięzców przewidziane są puchary lub medale i dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
I. Niedozwolone jest stosowanie specjalistycznego sprzętu do wyciskania i podciągania takiego jak: koszulki do wyciskania, ściągacze na łokcie, taśmy wzmacniające uchwyt, haki itp.
II. Uczestnik nie ma możliwości poprawy wyniku.
III. Uczestnik jest zobowiązany z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem.
IV. Wszelkie sprawy sporne rozstrzygają sędziowie oraz organizator zawodów.
V. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.

Zawody rozgrywane są w ramach Siemiatyckiej Ligi Siły i Sprawności 2020/2021 i liczą się do punktacji generalnej ligi.

Pobierz - Regulamin mistrzostw siemiatycz w wyciskaniu wielokrotnym 60 kg mężczyźni, 30 kg amator, 25 kg kobiety


Paweł Słowikowski  - MOSiR Siemiatycze