O nas

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Siemiatyczach jest jednostką organizacyjną Urzędu Miasta Siemiatycze. Utworzony został 27 stycznia 1999 r. uchwałą Rady Miasta Siemiatycze Nr VII/28/99. Głównymi zadaniami MOSiRu są utrzymanie bazy sportowo-rekreacyjnej oraz organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie Siemiatycz. MOSiR jest gospodarzem obiektów sportowych oraz ponad 60 ha terenów zielonych oraz 2 zalewów wodnych.

Menu strony

BIP Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Simiatyczach


Nowości

SIEMIATYCKA LIGA SIŁY I SPRAWNOŚCI 2019/2020

MOSiR Siemiatycze
zachęca do udziału w imprezach organizowanych w ramach Siemiatyckiej Ligi Siły i Sprawności 2019/2020. Celem Ligi jest popularyzacja i upowszechnianie aktywności fizycznej, zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania wolnego czasu, a także przybliżanie mieszkańcom Siemiatycz nowych dyscyplin sportu.
 >> Czytaj Dalej <<

 


Zapowiedzi imprez 2021

Cross Triathlon Siemiatycze 2021 

Organizatorem Cross Triathlonu Siemiatycze jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Siemiatyczach z siedzibą przy ul. Nadrzecznej 29, 17-300 Siemiatycze, tel. 85 656 10 44, fax 85 655 26 65. Zawody odbędą się 29 sierpnia 2021r. Biuro zawodów będzie mieściło się na ul. Sportowej w Siemiatyczach przy Plaży Miejskiej na Zalewie nr 2. Pływanie odbywać się będzie na wyznaczonej trasie na Zalewie nr 2. Jazda rowerem oraz bieg przełajowy rozgrywane będą trasą pofałdowana, biegnącą leśnym szlakiem. Na całej trasie ruch drogowy zamknięty. Na trasie rowerowej zalecany jest kask rowerowy.

Zgłoszenia indywidualne do Cross Triathlon Siemiatycze 2021 będą przyjmowane jedynie w formie elektronicznej na stronie www.dostartu.pl/cross-triathlon-siemiatycze do dnia 23.08.2021 r.

Pobierz - Regulamin Cross Triathlon Siemiatycze 2021


X. Siemiatycka Wieczorna „Dycha” - 29.05.2021

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Siemiatyczach, Lekkoatletyczny Klub Sportowy „Sprinter” Siemiatycze oraz Powiatowe Zrzeszenie LZS w Siemiatyczach zapraszają do udziału w imprezie sportowej X. Siemiatycka Wieczorna „Dycha”, która odbędzie się 29 maja 2021. Start i meta o godzinie 18:00 przy parkingu na ul. Nadrzecznej 29 w Siemiatyczach. Uczestnikami biegów głównych na 10 km mogą być osoby, które mają ukończone 18 lat. Zgłoszenie jest równoznaczne z oświadczeniem zawodnika/zawodniczki o zdolności do uczestnictwa i braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu.

Uczestnikami biegu na 5 km mogą być osoby, które mają ukończone 16 lat oraz które przedstawią zaświadczenie lekarskie lub podpisane przez rodziców lub opiekunów prawnych oświadczenie o zdolności do uczestnictwa i braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu.

Uczestnikami biegu na 400 m mogą być dzieci w każdym wieku pod warunkiem, że zostaną do biegu zgłoszone bezpośrednio na starcie przez rodzica lub opiekunów oraz dzieci biegnące wraz z rodzicami.

Oświadczenie wraz z drukiem zgłoszenia pobrać można >> TUTAJ << lub bezpośrednio przed zawodami w biurze biegu. Trasa posiada atest PZLA. Zapraszamy.

Imienne zgłoszenia elektroniczne po wypełnieniu formularza na stronie www.maratonypolskie.pl lub osobiście w dniu zawodów. Bezpośredni link do zapisów elektronicznych: www.dostartu.pl/x-siemiatycka-wieczorna-dycha/OGŁOSZENIE

Zainteresowanych prowadzeniem zajęć nauki pływania na Pływalni Wodne Tarasy informujemy, że w celu wyznaczenia kolejności wyboru rezerwacji terminów zajęć należy dostarczyć ofertę z następującymi informacjami:

- Imię i nazwisko/nazwa firmy, adres zamieszkania/prowadzenia działalności podawany w deklaracji PIT do Urzędu Skarbowego, w którym zainteresowany się rozlicza; telefon kontaktowy, email – 25 punktów. (Załącznik nr 1)

- Posiadane kwalifikacje i uprawnienia w zakresie nauki pływania – 15 punktów. (Załącznik nr 2)

- Dotychczasowa współpraca z Miastem Siemiatycze oraz jednostkami podległymi, w tym z MOSiR Siemiatycze – 30 punktów. (Załącznik nr 3)
MOSiR Siemiatycze zastrzega sobie prawo zebrania opinii o podmiocie w innych jednostkach oraz w Urzędzie Miasta Siemiatycze.

- Posiadanie polisy OC w zakresie działalności związanej z nauką pływania – 20 punktów. (Załącznik nr 4)

- Posiadane zaplecze techniczne - sprzęt do nauki i doskonalenia pływania – 10 punktów. (Załącznik nr 5)

- Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez oświadczenie. (Załącznik nr 6)
W przypadku braku zgody podmiot nie będzie brany pod uwagę przy ustalaniu kolejności wyboru rezerwacji torów i terminów.

Kolejność wyboru rezerwacji torów i terminów zajęć zostanie ustalona na podstawie przyznanej ilości punktów. Im wyższa suma punktów tym wyższe miejsce w rankingu. Osoba/firma z najwyższą sumą punktów będzie mogła jako pierwsza wybrać terminy i godziny wynajmu torów. Pozostałe zrobią to w kolejności w jakiej zostały sklasyfikowane – o ile pozostaną jeszcze wole terminy do dyspozycji.

Na oferty czekamy do dnia 14.04.2021r. Można je składać w biurze MOSiR przy ul Nadrzecznej 29 w Siemiatyczach od poniedziałku do piątku w godz.: 7:30 – 15:30 lub mailowo na adres: mosir_siemiatycze@siemiatycze.eu  >> Czytaj Dalej <<Serdecznie zapraszamy do zapisów na naukę pływania! Więcej informacji bezpośrednio u osób przyjmujących zgłoszeniaLockdown !!

W związku z ogłoszonym lockdownem na terenie całego kraju wchodzącym w życie od 20.03.2021 r., pragniemy poinformować wszystkich zainteresowanych, że Pływalnia "Wodne Tarasy" w dn. 18-19.03.2021 r. będzie czynna do godz. 23:45.


Liczymy się dla Polski – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 rozpocznie się już 1 kwietnia br. Obecnie trwają prace organizacyjne i przygotowawcze. To niezwykle ważne badanie statystyczne obejmujące całą populację mieszkańców Polski. Jest ono realizowane raz na 10 lat.  >> Czytaj Dalej <<

Uprzejmie informujemy, że w dn. 24.12.2020 r. biuro MOSiR będzie nieczynne


Maratony Kresowe - Ankieta po sezonie 2020

Siemiatycki bieg okazał się zwycięzcą ankiety przeprowadzonej przez portal Maratony Kresowe.  >> Czytaj Dalej <<FERIE W MUNDURZE

Zaplanuj „Ferie w Mundurze” już dziś! 1 Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej wychodzi z ofertą szkoleniową realizowaną podczas ferii zimowych. Jesteś studentem, uczniem, nauczycielem lub po prostu w czasie ferii będziesz miał więcej czasu na dodatkową aktywność? Chcesz zostać żołnierzem, jednocześnie nie rezygnując z pracy czy nauki? Rozwiązaniem dla Ciebie jest Terytorialna Służba Wojskowa (TSW).  >> Czytaj Dalej <<Punkt Informacji Turystycznej przy Placu Jana Pawła II 3A wznowił działalność

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Siemiatyczach informuje, iż z dniem 15 czerwca działalność wznowił Punkt Informacji Turystycznej zlokalizowany przy Placu Jana Pawła II 3A.

Godziny pracy punktu:

- od poniedziałku do piątku od godz. 10.00 do 16.00

- w sobotę od godziny 10.00 do 14.00

- w niedzielę - informacja telefoniczna pod numerem - 536908184

!! W zwązku z tym, że punkt działa w zaostrzonym reżimie sanitarnym (wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Polskiej Organizacji Turystycznej) klienci punktu proszeni są o przestrzeganie następujących zasad:

- w punkcie poza pracownikiem może przebywać tylko jedna osoba;

- klient do punktu wchodzi w maseczce (zasłonięte usta i nos);

- obowiązkowa dezynfekcja rąk (lub posiadanie rękawiczek);

- klientowi nie wolno przekraczać wyznaczonej strefy (linia na podłodze), wszelkie niezbędne materiały (foldery, ulotki itp.) podaje pracownik punktu It.Funkcjonowanie obiektów MOSiR Siemiatycze od 18.05.2020 r.

Przedstawiamy nowe zasady funkcjonowania obiektów Miejskigo Ośrodka Sportu i Rekreacji w Siemiatycze od 18.05.2020 r. O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco.  >> Czytaj Dalej <<Nieodplatna pomoc konsumencka

Miasto Siemiatycze, we współpracy z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), chcąc zwiększyć zasięg pomocy prawnej i porad dla konsumentów, zaprasza zainteresowanych do skorzystania z bezpłatnych porad konsumenckich. W każdy piątek w godz. 12.00-14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Siemiatycze, nieodpłatnej pomocy konsumentom będzie udzielała osoba z wykształceniem prawniczym. System ochrony konsumentów w Polsce jest rozbudowany i skuteczny, dzięki czemu każdy jest w stanie w prosty i szybki sposób uzyskać poradę prawną w zakresie interesującej go tematyki. Niestety nie wszyscy wciąż jeszcze wiedzą, gdzie udać się po pomoc. W celu uzupełnienia istniejącego systemu powołano projekt Dlakonsumenta.pl zajmujący się szeroko rozumianą edukacją oraz popularyzacją prawa konsumenckiego oraz, w razie konieczności, wsparciem instytucji i podmiotów chroniących konsumentów.


SIEMIATYCKA LIGA SIŁY I SPRAWNOŚCI 2019/2020

MOSiR Siemiatycze zachęca do udziału w imprezach organizowanych w ramach Siemiatyckiej Ligi Siły i Sprawności 2019/2020. Celem Ligi jest popularyzacja i upowszechnianie aktywności fizycznej, zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania wolnego czasu, a także przybliżanie mieszkańcom Siemiatycz nowych dyscyplin sportu.  >> Czytaj Dalej <<

POBIERZ - REGULAMIN RAMOWY SIEMIATYCKIEJ LIGI SIŁY I SPRAWNOŚCI 2019/2020

POBIERZ - FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO SIEMIATYCKIEJ LIGI SIŁY I SPRAWNOŚCI I OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA - OSOBY PEŁNOLETNIEJ ORAZ RODZICA/OPIEKUNA UCZESTNIKA NIEPEŁNOLETNIEGOWykaz proponowanych imprez organizowanych i współorganizowanych przez MOSiR Siemiatycze w 2019 r. 

Przedstawiamy wykaz proponowanych imprez organizowanych i współorganizowanych przez MOSiR Siemiatycze w 2019 r. MOSiR zastrzega sobie prawo zmian kalendarza oraz terminów poszczególnych imprez. W kalendarzu pojawić się również mogą nowe imprezy, mogą też zostać odwołane imprezy obecnie w nim ujęte – w zależności od zapotrzebowania oraz zaistniałej sytuacji. Każdą imprezę poprzedzać będzie również szczegółowa zapowiedź. Wszelkie informacje publikowane będą na bieżąco na stronie internetowej www.mosir-siemiatycze.info, na stronie Miasta Siemiatycze www.siemiatycze.eu oraz w lokalnej prasie.  >> Czytaj Dalej <<
Trasy biegowe

Burmistrz Miasta Siemiatycze i MOSiR Siemiatycze zapraszają do korzystania z przygotowanych tras do narciarstwa biegowego. Do dyspozycji są dwie trasy o długości 6 km i 3,2 km. Przebieg tras przedstawia załączona mapka.  >> Czytaj Dalej <<Archiwum: 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004