O nas

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Siemiatyczach jest jednostką organizacyjną Urzędu Miasta Siemiatycze. Utworzony został 27 stycznia 1999 r. uchwałą Rady Miasta Siemiatycze Nr VII/28/99. Głównymi zadaniami MOSiRu są utrzymanie bazy sportowo-rekreacyjnej oraz organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie Siemiatycz. MOSiR jest gospodarzem obiektów sportowych oraz ponad 60 ha terenów zielonych oraz 2 zalewów wodnych.

Menu strony
Nowości

SIEMIATYCKA LIGA SIŁY I SPRAWNOŚCI 2019/2020

MOSiR Siemiatycze
zachęca do udziału w imprezach organizowanych w ramach Siemiatyckiej Ligi Siły i Sprawności 2019/2020. Celem Ligi jest popularyzacja i upowszechnianie aktywności fizycznej, zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania wolnego czasu, a także przybliżanie mieszkańcom Siemiatycz nowych dyscyplin sportu.
 >> Czytaj Dalej <<

 


Zapowiedzi imprez 2020

Imprezy MOSiR - odwołane !!!

Uprzejmie informujemy, że Mistrzostwa Siemiatycz w Wielokrotnym Wyciskaniu Sztangi 25kg, 30kg i 60 kg (28.03.2020), Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Miasta Siemiatycze (29.03.2020) oraz wręczenie nagród Sportowiec Siemiatycz (29.03.2020) nie odbędą się z powodu koronawirusa. O nowych terminach odwołanych imprez będziemy informować po ustąpieniu zagrożenia wirusem.


Zajęcia organizowane na obiektach MOSiR - odwołane !!!

Uprzejmie informujemy, od dnia 11.03.2020 zajęcia organizowane na obiektach MOSiR (hala widowiskowo-sportowa, boiska Orlik, mała hala sportowa, boiska trawiaste MOSiR) są odwołane. O wszelkich zmianach będziemy informować.


Wyjazd do Parku Wodnego w Siedlcach w dniu 15.03.2020 - odwołany!!!

Uprzejmie informujemy, że w związku z rosnącym zagrożeniem koronawirusem i w trosce o zdrowie mieszkańców Siemiatycz odwołany został wyjazd do Parku Wodnego w Siedlcach w dniu 15.03.2020. Przepraszamy.


Sportowiec Siemiatycz Roku 2019

Przedstawiamy kandydatów na Najlepszego Sportowca Siemiatycz roku 2019. Oni otrzymają niedługo ten tytuł za osiągnięcia w 2019 roku.  >> Czytaj Dalej <<Mistrzostwa Siemiatycz w wielokrotnym wyciskaniu sztangi 60 kg, 30 kg i 25 kg

28 marca 2020 o godzinie 17:00 odbędą się zawody w wielokrotnym wyciskaniu sztangi na ilość powtórzeń. Organizatorem będzie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Siemiatyczach. Zawody odbędą się Siłowni „KUŹNIA” przy ul. Krzywej 12 w Siemiatyczach. Zapisy zawodników oraz indywidualna rozgrzewka odbywać się będzie od godziny 16:30 do godziny 17:00. W zawodach mogą uczestniczyć osoby mające ukończone 16 lat. Osoby niepełnoletnie mogą startować wyłącznie po przedstawieniu pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego. Zawodnicy powinni mieć również zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach, a w przypadku jego braku warunkiem dopuszczenia będzie podpisanie stosownego oświadczenia.  >> Czytaj Dalej <<XIV Otwarty Turniej Szachowy im. Czesława Burdziuka - Ciechanowiec 29.03.2020

Organizatorzy zapewniają sprzęt szachowy dla wszystkich uczestników. Obowiązują przepisy gry aktualnego Kodeksu Szachowego PZSzach i FIDE. Zawodnicy przyjeżdżają na własny koszt i ubezpieczają się we własnym zakresie. Zawodnik biorąc udział w turnieju wyraża zgodę na rozpowszechnianie wizerunku w materiałach promocyjnych dotyczących tego wydarzenia. Organizator zapewnia napoje i słodycze dla uczestników. Do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu upoważniony jest organizator turnieju, którego decyzje są ostateczne.

Pobierz - Regulamin XIV Otwartego Turnieju Szachowego im. Czesława Burdziuka - Ciechanowiec 29.03.2020


Motocyklisto – przygotuj się do sezonu

Ruszyły zapisy na najpopularniejsze, bezpłatne szkolenia dla kierowców jednośladów. Burmistrz Miasta Siemiatycze zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach motocyklistów. Technika jazdy i pierwsza pomoc to główne elementy tegorocznego programu szkoleń, organizowanych pod nazwą Bezpieczny i MotoPomocny Motocyklista. Organizator – MotoPomocni.pl zaplanował 18 spotkań na terenie całej Polski, w tym jedno – 29 lutego w Siemiatyczach, w hali widowiskowo-sportowej przy ul. Świętojańskiej 25A.  >> Czytaj Dalej <<

Pobierz - Regulamin III. Siemiatyckie zawody rowerowe na trenażerach multimedialnych - 08.03.2020
Rajd Pieszy
„Śladami Powstania Styczniowego”

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Siemiatyczach zaprasza na wędrówkę pieszą „Śladami Powstania Styczniowego”, która odbędzie się 22 lutego 2020. Zbiórka uczestników odbędzie się o godz. 12:00 przy budynku Szkoły Muzycznej w Siemiatyczach, ul. Legionów Piłsudskiego 1. Wszystkie osoby, które wezmą udział w wędrówce otrzymają pamiątkowe znaczki.
Sportowiec Siemiatycz 2019 Roku

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Siemiatyczach informuje, że siemiatyckie kluby i stowarzyszenia sportowe mogą zgłaszać kandydatów do wyróżnienia tytułem - Sportowiec Siemiatycz 2019.

Każdy klub ma prawo zgłosić jednego zawodnika lub zawodniczkę, który w 2019 roku odniósł największe sukcesy i ma ukończone w dniu zgłoszenia 11 lat. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest dostarczenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz dostarczenie zdjęcia zawodnika (najlepiej w formie elektronicznej) oraz krótkiego materiału multimedialnego na temat osiągnięć sportowca w roku 2019 (prezentacja Power Point, pokaz zdjęć, film itp.) trwającego maksymalnie 90 sekund. Bez spełnienia tych wszystkich wymogów kandydatura sportowca nie będzie mogła być przyjęta!!!

Zgłoszenia dostarczyć należy w nieprzekraczalnym terminie od 15.01.2020 do 15.02.2020 osobiście w biurze MOSiR Siemiatycze ul. Nadrzeczna 29 lub mailowo mosir_siemiatycze@siemiatycze.eu

Wszystkie szczegóły, regulamin i formularze dotyczące akcji Sportowiec Siemiatycz 2019 można pobrać w formie elektronicznej  >> TUTAJ <<. Informacje uzyskać również można pod numerem telefonu 85 656 10 44.

Gala Sportowiec Siemiatycz 2019 Roku jest świetną formą promocji zawodników, klubów oraz ogólnie sportu i aktywności fizycznej. Liczymy na duże zainteresowanie ze strony siemiatyckich organizacji związanych ze sportem.


Nieodplatna pomoc konsumencka

Miasto Siemiatycze, we współpracy z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), chcąc zwiększyć zasięg pomocy prawnej i porad dla konsumentów, zaprasza zainteresowanych do skorzystania z bezpłatnych porad konsumenckich. W każdy piątek w godz. 12.00-14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Siemiatycze, nieodpłatnej pomocy konsumentom będzie udzielała osoba z wykształceniem prawniczym. System ochrony konsumentów w Polsce jest rozbudowany i skuteczny, dzięki czemu każdy jest w stanie w prosty i szybki sposób uzyskać poradę prawną w zakresie interesującej go tematyki. Niestety nie wszyscy wciąż jeszcze wiedzą, gdzie udać się po pomoc. W celu uzupełnienia istniejącego systemu powołano projekt Dlakonsumenta.pl zajmujący się szeroko rozumianą edukacją oraz popularyzacją prawa konsumenckiego oraz, w razie konieczności, wsparciem instytucji i podmiotów chroniących konsumentów.


SIEMIATYCKA LIGA SIŁY I SPRAWNOŚCI 2019/2020

MOSiR Siemiatycze zachęca do udziału w imprezach organizowanych w ramach Siemiatyckiej Ligi Siły i Sprawności 2019/2020. Celem Ligi jest popularyzacja i upowszechnianie aktywności fizycznej, zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania wolnego czasu, a także przybliżanie mieszkańcom Siemiatycz nowych dyscyplin sportu.  >> Czytaj Dalej <<

POBIERZ - REGULAMIN RAMOWY SIEMIATYCKIEJ LIGI SIŁY I SPRAWNOŚCI 2019/2020

POBIERZ - FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO SIEMIATYCKIEJ LIGI SIŁY I SPRAWNOŚCI I OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA - OSOBY PEŁNOLETNIEJ ORAZ RODZICA/OPIEKUNA UCZESTNIKA NIEPEŁNOLETNIEGOWykaz proponowanych imprez organizowanych i współorganizowanych przez MOSiR Siemiatycze w 2019 r. 

Przedstawiamy wykaz proponowanych imprez organizowanych i współorganizowanych przez MOSiR Siemiatycze w 2019 r. MOSiR zastrzega sobie prawo zmian kalendarza oraz terminów poszczególnych imprez. W kalendarzu pojawić się również mogą nowe imprezy, mogą też zostać odwołane imprezy obecnie w nim ujęte – w zależności od zapotrzebowania oraz zaistniałej sytuacji. Każdą imprezę poprzedzać będzie również szczegółowa zapowiedź. Wszelkie informacje publikowane będą na bieżąco na stronie internetowej www.mosir-siemiatycze.info, na stronie Miasta Siemiatycze www.siemiatycze.eu oraz w lokalnej prasie.  >> Czytaj Dalej <<
Trasy biegowe

Burmistrz Miasta Siemiatycze i MOSiR Siemiatycze zapraszają do korzystania z przygotowanych tras do narciarstwa biegowego. Do dyspozycji są dwie trasy o długości 6 km i 3,2 km. Przebieg tras przedstawia załączona mapka.  >> Czytaj Dalej <<Archiwum: 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004