O nas

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Siemiatyczach jest jednostką organizacyjną Urzędu Miasta Siemiatycze. Utworzony został 27 stycznia 1999 r. uchwałą Rady Miasta Siemiatycze Nr VII/28/99. Głównymi zadaniami MOSiRu są utrzymanie bazy sportowo-rekreacyjnej oraz organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie Siemiatycz. MOSiR jest gospodarzem obiektów sportowych oraz ponad 60 ha terenów zielonych oraz 2 zalewów wodnych.

Menu strony
Nowości

SIEMIATYCKA LIGA SIŁY I SPRAWNOŚCI 2019/2020

MOSiR Siemiatycze
zachęca do udziału w imprezach organizowanych w ramach Siemiatyckiej Ligi Siły i Sprawności 2019/2020. Celem Ligi jest popularyzacja i upowszechnianie aktywności fizycznej, zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania wolnego czasu, a także przybliżanie mieszkańcom Siemiatycz nowych dyscyplin sportu.
 >> Czytaj Dalej <<

 


Zapowiedzi imprez

REGULAMIN
V EDYCJI TOWARZYSKICH ZAWODÓW WĘDKARSKICH
O ,,PUCHAR BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE"

Organizatorzy:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Siemiatyczach, Polski Związek Wędkarski Koło Siemiatycze

Patronat:

Burmistrz Miasta Siemiatycze

Cel imprezy:

Popularyzacja sportu wędkarskiego jako aktywnej formy wypoczynku, promocja walorów turystycznych Miasta Siemiatycze z wyszczególnieniem zbiorników wodnych.

Zasady uczestnictwa:

 • w zawodach mogą brać udział wędkarze, którzy mają ukończone 18 lat
 • zgłoszenia przyjmuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Siemiatyczach do dnia 26 czerwca 2020 r. pod numerem 85 656 10 44 lub drogą mailową: mosir_siemiatycze@siemiatycze.eu
 •  liczba miejsc ograniczona
 • zawody odbędą się zgodnie z zapisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stannu epidemii (Dz. U. poz. 964 z późn. zm.)

Termin i miejsce zawodów:

 • zawody zostaną rozegrane w dniach 04.07.2020 r. - 05.07.2020 r. na dużym zalewie
 • zbiórka zawodników w dniu 04.07.2020 r. o godz. 16:00 na „cyplu”
 • czas łowienia od godz. 17.00 dnia 04.07.2020 r. (sobota) – do godz. 9.00 dnia 05.07.2020 r. (niedziela)
 • ogłoszenie wyników i wręczenie nagród – godz. 10.00 dnia 05.07.2020 r.

Klasyfikacja:

Klasyfikacja indywidualna oraz za ,,Największą Rybę”.

Nagrody:

 • za I miejsce zawodnik otrzymuje ,,Puchar Burmistrza Miasta Siemiatycze” oraz nagrodę rzeczową
 • za miejsca od II do III zawodnicy otrzymują puchary i nagrody rzeczowe
 • za miejsca od IV do XV zawodnicy otrzymują nagrody rzeczowe
 • za ,,Największą Rybę” zawodnik otrzymuje puchar i nagrodę rzeczową

Charakterystyka łowiska:

 • głębokość – ok. 0,5 - 3,0 m
 • dominujące gatunki ryb: leszcz, płoć, karp, krąp, jaź, karaś, amur

Zasady wędkowania:

 • na wylosowanym stanowisku zawodnik ma prawo łowić dwiema wędkami z wykluczeniem metody spinningowej, żywcowej  i na martwą rybę
 • w odniesieniu do pozostałych gatunków obowiązują Zasady Organizacji Sportu Wędkarskiego oraz Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb PZW

Zawody rozgrywane zgodnie z Zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego oraz Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb PZW. 

Sprawy różne:

Dojazd na miejsce zawodów we własnym zakresie.

Organizatorzy zapewniają posiłek i napoje.

Opłata startowa 50 zł płatna pierwszego dnia zawodów.