O nas

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Siemiatyczach jest jednostką organizacyjną Urzędu Miasta Siemiatycze. Utworzony został 27 stycznia 1999 r. uchwałą Rady Miasta Siemiatycze Nr VII/28/99. Głównymi zadaniami MOSiRu są utrzymanie bazy sportowo-rekreacyjnej oraz organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie Siemiatycz. MOSiR jest gospodarzem obiektów sportowych oraz ponad 60 ha terenów zielonych oraz 2 zalewów wodnych.

Menu strony
Nowości

SIEMIATYCKA LIGA SIŁY I SPRAWNOŚCI 2019/2020

MOSiR Siemiatycze
zachęca do udziału w imprezach organizowanych w ramach Siemiatyckiej Ligi Siły i Sprawności 2019/2020. Celem Ligi jest popularyzacja i upowszechnianie aktywności fizycznej, zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania wolnego czasu, a także przybliżanie mieszkańcom Siemiatycz nowych dyscyplin sportu.
 >> Czytaj Dalej <<

 


Zapowiedzi imprez

REGULAMIN

VII. Siemiatyckiego Zlotu Morsów 16.02.2020

I. Termin i miejsce imprezy.
1. Impreza morsowania odbędzie się w dniu 16 lutego 2020 roku na plaży miejskiej oraz zalewie nr 2 w Siemiatyczach.
2. Program imprezy:
11:30 - zbiórka na parkingu przy hali widowiskowo-sportowej ul. Świętojańska 25A
12:00 - przemarsz uczestników przez Siemiatycze
około 13:00 wejście do wody

II. Uczestnicy imprezy.
Uczestnikiem imprezy zostaje każda osoba, która wpisze się na listę uczestników tym samym oświadczając, że zapoznała się z niniejszym regulaminem.

III. Organizatorzy imprezy:
Organizatorem imprezy jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Siemiatyczach ul. Nadrzeczna 29, 17-300 Siemiatycze, tel. 85 656 10 44, mosir_siemiatycze@siemiatycze.eu

IV. Zasady uczestnictwa
1. W morsowaniu może uczestniczyć każda osoba, która wypełni oświadczenie uczestnika imprezy na obowiązującym formularzu.
2. Osoba niepełnoletnia może kąpać się tylko w obecności przynajmniej jednego z rodziców lub opiekuna prawnego.
3. Oświadczenie woli musi być podpisane osobiście przez każdego uczestnika. Wskazane jest przybycie z wydrukowanym i wypełnionym oświadczeniem. W przypadku osoby niepełnoletniej oświadczenie musi być dodatkowo podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego.
4. Każdy uczestnik imprezy bierze w niej udział dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.
5. Każdy uczestnik imprezy musi przestrzegać zasad i wytycznych organizatora, co do zasad bezpieczeństwa oraz stosować się do niniejszego regulaminu.
6. Uczestnicy Imprezy wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku przez Organizatora imprezy do celów promocyjnych wydarzenia.

V. Zasady bezpieczeństwa
1. Organizatorzy proszą o zachowanie czystości i porządku w trakcie imprezy.
2. Organizatorzy mają prawo zabronić uczestniczenia w imprezie każdemu, kogo zachowanie mogłoby wpłynąć na bezpieczeństwo uczestników i widzów.
3. W trakcie imprezy na plaży kategorycznie zabrania się udziału osobom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
4. Uczestników imprezy jak i widzów prosimy o bezwzględne stosowanie się do poleceń organizatorów, służb publicznych i porządkowych.

VI. Ochrona danych osobowych
1. Zgłoszenie się do imprezy jednoznaczne jest z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych zgłoszonej osoby przez organizatorów imprezy.
2. Uczestnicy mają wgląd do swoich danych osobowych i mogą je edytować w każdym momencie (poprzez kontakt e-mailowy mosir_siemiatycze@siemiatycze.eu).
3. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w zdjęciach, filmach i materiałach informacyjno-promocyjnych imprezy publikowanych w prasie, na stronach internetowych a także na portalach informacyjnych i w mediach społecznościowych.

VII. Postanowienia końcowe
1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie i programie imprezy.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania całości lub części imprezy z przyczyn od siebie niezależnych.

Pobierz - Oświadczenie uczestnika - osoby pełnoletniej oraz rodzica/opiekuna uczestnika niepełnoletniego