REGULAMIN BIEGU IM. ANNY JABŁONOWSKIEJ

 

1.Cel imprezy

-          popularyzacja biegania jako najbardziej dostępnej formy rekreacji;

-          popularyzacja piękna Siemiatycz i okolic, walorów przyrodniczo-krajoznawczych

-          zapobieganie paleniu papierosów, alkoholizmowi, narkomanii, i chorobom cywilizacyjnym poprzez ruch na świeżym powietrzu.

2. Organizatorzy

-          Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Siemiatyczach.

-          Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach.

-          Urząd Miasta Siemiatycze

-          Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Siemiatyczach.

-          Siemiatycki Ośrodek Kultury.

-          Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Błyskawica” Czartajew.

-          Urząd Gminy Siemiatycze

3. Termin i miejsce imprezy

Bieg odbędzie się 22.04.2010r . Składać się będzie z 22 biegów prowadzonych w różnych kategoriach.

-        Trasa poszczególnych biegów na tym widowisku sportowym odbywać się będzie na stadionie MOSiR-ru (ul. Nadrzeczna) w Siemiatyczach , ogrodzonej części ul. Nadrzecznej od strony  zalewu,  okolicach amfiteatru nad zalewem. Najstarsi zawodnicy z kategorii szkół ponadgimnazjalnych i seniorzy będą obiegać „mały zalew”

-          Start i meta  ze stadionu MOSiR-u w Siemiatyczach (Tutaj można dać zgłoszenie do zawodów )

4. Biuro i zgłoszenia.

Biuro zawodów mieścić się będzie przy stadionie w Siemiatyczach – pomieszczenie MOSiR-u [Siemiatycze, ul Nadrzeczna 29, tel.(085) 656-10-44]. Dodatkowe informacje udzielają nauczyciele WF-u w  ZSR Czartajew.  tel/fax .(085) 6552870 – Stanisław Kubeł, Rafał Szyszko. Zgłoszenia przyjmowane będą także w dniu zawodów.

5. Warunki uczestnictwa

W biegach mogą uczestniczyć wszyscy chętni posiadający aktualne badania lekarskie (młodzież szkolna – imienna lista uczniów sporządzona na podstawie dokumentacji o badaniach profilaktycznych, potwierdzona przez dyrektora szkoły lub lekarza (kwalifikacja do grupy A, A2, B, B2, C, C1) uprawniające do startu na dystansach określonych w przepisach PZLA.

6.Program zawodów

 • Otwarcie zawodów – godz. 9.00, Stadion MOSiR-u w Siemiatyczach
 • 9.15 start szkół podstawowych dziewcząt i chłopców (500m) klasy I-III,
 • 9.30 start szkół podstawowych dziewcząt i chłopców (500m) klasy IV,
 • 9.50 start szkół podstawowych dziewcząt i chłopców (600m) klasy V,
 • 10.10 start szkół podstawowych dziewcząt i chłopców (600m) klasy VI,
 • 10.30 start gimnazjów dziewcząt i chłopców (1000m) klasy I,
 • 10.50 start gimnazjów dziewcząt i chłopców (1000m) klasy II,
 • 11.10 start gimnazjów dziewcząt i chłopców (1000m) klasy III,
 • 11.30 start szkół ponadgimnazjalnych dziewcząt (2000m) i chłopców (2000m) – klasy I,
 • 11.50 start szkół ponadgimnazjalnych dziewcząt (2000m) i chłopców 2000m) – klasy II,
 • 12.10 start szkół ponadgimnazjalnych dziewcząt (2000m) i chłopców (2000m) – klasy III i starsi  oraz seniorzy;
 • 12.30 uroczyste zakończenie biegu

7. Nagrody

        W poszczególnych biegach (oddzielna klasyfikacja dziewcząt i chłopców) za zajęcie miejsc 1-3 medale, 4-10 dyplomy. Za zajęcie I-III miejsc drużynowo szkoły (10 miejsc punktuje) w punktacji łącznej chłopców i dziewcząt puchary.

 

Stanisław Kubeł

 

statystyka mosir_siemiatycze@o2.pl