REGULAMIN UZUPEŁNIAJACY IX i X RUNDA MISTRZOSTW POLSKI W RAJDACH ENDURO - Siemiatycze, 18-19.09.2010 r.

 

1. ORGANIZATOR

Nadbużański Klub Motorowy w Siemiatyczach ul. Kościuszki 11, 17-300 Siemiatycze  www.nkm.com.pl , info@nkm.com.pl, Klub Motorowy Quercus, Romanówka 44, 17-300 Siemiatycze kom. 601 674 098 ( Roman Umiastowski ), Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Siemiatyczach ul. Nadrzeczna 29, 17-300 Siemiatycze, tel. 85 656 10 44, fax. 85 655 26 65, e-mail: mosir_siemiatycze@tlen.pl , www.mosir-siemiatycze.info

 

2. ZAŁOŻENIA

Rajd organizowany na zlecenie i zgodnie z kalendarzem imprez ZG PZM jako IX i X runda Mistrzostw Polski w Rajdach Enduro.

 

4. TERMIN i MIEJSCE

18-19.09.2010 r., Siemiatycze woj. podlaskie

 

5. WŁADZE ZAWODÓW

Sędzia zawodów – Michał Sikora

Dyrektor zawodów – Roman Umiastowski

Zastępca dyrektora zawodów – Aleksander Leoniuk

Kierownik biura zawodów – Paweł Słowikowski

Kierownik trasy – Adam Sapieżko

Kierownik próby „Test Cross” – Piotr Jakowiuk

Kierownik próby „Test Enduro” – Tomasz Leoniuk

Kierownik próby „Yamaha Extreme Test” – Paweł Warszycki

Kierownik parku maszyn – Szymon Drewulski

Kierownik odbioru technicznego - Tomasz Pyzowski

Kierownik komisji technicznej – Bartłomiej Korzeń

Chronometraż_ i Biuro obliczeń – Grzegorz Ostrowski

Lekarz zawodów – Renata Brycka - Safrończyk

 

6. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia pisemne, bezwzględnie na obowiązującym druku zgłoszenia, potwierdzone przez macierzysty klub, należy przesłać na adres organizatora zawodów w I terminie do dnia 03.09.2010 r. Po wyznaczonym terminie ma zastosowanie termin II (decyduje data stempla pocztowego).

Podczas zgłaszania odbioru formalnego zawodów zawodnik zobowiązany jest przedstawić:

ü      wypełniona kartę zgłoszenia,

ü      prawo jazdy lub kartę motorowerową ważną dla danego pojazdu,

ü       motocykl wraz z dowodem rejestracyjnym z ważnym badaniem technicznym,

ü       dowód ubezpieczenia komunikacyjnego OC,

ü       kask ochronny z homologacją zawodniczą,

ü       książeczkę zdrowia z ważnymi badaniami lekarskimi,

ü       licencję zawodniczą,

ü       licencję sponsorską, w przypadku udziału w klasyfikacji zespołów sponsorskich,

ü       dowód wpłaty wpisowego.

Pojazd powinien spełniać wymogi Kodeksu Ruchu Drogowego.

Wpisowe za udział w zawodach dwudniowych:

 

Motocykle:

Junior 50:         I termin – 160,- zł II termin – 260,- zł

Pozostali:         I termin – 210,- zł II termin – 310,- zł

Quady:           I termin – 260,- zł II termin – 360,- zł

 

Wpisowe za udział w jednym dniu zawodów:

 

Motocykle:

Junior 50:         120,- zł

Pozostali:         170,- zł

Quady:           200,- zł

-  Dla zawodników nie zrzeszonych w Klubach PZM wpisowe zwiększa się o 50% od w/w stawek.

- Wpisowe należy wpłacać na konto:

Nadbużański Klub Motorowy:

PKO BANK POLSKI

72 1020 1332 0000 1202 0330 7568

Tytułem: „Wpisowe – Mistrzostwa Polski w Enduro”

 

7. UDZIAŁ ZAWODNIKÓW ZAGRANICZNYCH

Zawody zgłoszone są dostępne dla zawodników zagranicznych. Zawodnicy zagraniczni zgłoszeni do zawodów muszą przedstawić licencje UEM, FIM albo licencję swej federacji i zezwolenie wydane przez macierzysta federacje (FMN).

 

8. BIURO ZAWODÓW

- Siemiatycze, ul. Kościuszki 88, (Gimnazjum Gminne w Siemiatyczach)

-  Czynne:

17.09.2010 r. od godz. 16:00 do 21:30

18.09.2010 r. od godz. 7:30 do 20:00

19.09.2010 r. od godz. 7:00 do zakończenia zawodów

 

9. ODBIÓR TECHNICZNY

- W dniu 17.09.2010 r. od godziny 18:00 do godziny 22:00

- W dniu 18.09.2010 r. od godziny 8:30 do godziny 10:00 odbiór dodatkowy płatny w wysokości 100 zł.

Zawodnik, który nie ukończył I dnia zawodów może startować w II dniu pod warunkiem przedstawienia motocykla do kontroli technicznej w czasie najpóźniej do 60 minut po teoretycznym czasie przyjazdu na metę I dnia. Motocykl musi posiadać oznakowanie ramy dokonane w czasie odbioru technicznego przed I dniem.

W miejscu serwisowania obowiązują maty środowiskowe.

 

10. ODPRAWA EKIP

W dniu 18.09.2010 r. około godz. 9:30 przy Biurze Zawodów.

 

11. START

- 18.09.2010 r. (sobota), godz. 11.00 – Gimnazjum Gminne w Siemiatyczach

- 19.09.2010 r. (niedziela), godz. 9.00 – Gimnazjum Gminne w Siemiatyczach

 

12. TRASA RAJDU

- Klasa Junior 50

             I dzień – 2 pętle po ok. 60 km

             II dzień – 2 pętle ok. 60 km

-  2K, 4K

             I dzień – 3 pętle po ok. 60 km

             II dzień – 2 pętle po ok. 60 km

- Klasa Junior, E1, E2/E3, Weteran

             I dzień – 4 pętle po ok. 60 km

             II dzień – 3 pętle po ok. 60 km

Próby specjalne:

 - rozruchu na starcie w obu dniach (nie dot. ATV 2K i ATV 4K)

 - test cross – o długości ok. 4-5 km z pomiarem czasu w każdym okrążeniu.

 - test enduro – o długości ok. 4-5 km z pomiarem czasu:

            a) w I dniu (18.09.2010):

– dla klas: Junior 50, ATV 4K i ATV 2K _ 2 i 3 okrążenie,

– dla pozostałych _ 2,3 i 4 okrążenie,

            b) w II dniu (19.09.2010) we wszystkich okrążeniach,

- extreme test – o długości ok. 1,5 km

 

13. NUMERY STARTOWE

Zawodnicy maja obowiązek posiadać własne numery startowe zgodnie z komunikatem GKSM.

 

14. KONKURENCJE

W trakcie zawodów będzie obowiązywał następujący podział na konkurencje:

- Junior 50 – motocykle o pojemności silnika do 50 ccm; startować mogą zawodnicy, którzy ukończyli 13 lat a do końca 2010 r. nie skończą 19 lat, posiadający certyfikat i licencje A;

- Junior – motocykle o dowolnej pojemności i rodzaju silnika; startować mogą zawodnicy, którzy do końca 2010 roku nie skończą 24 lat, posiadający certyfikat i licencje A (enduro lub motocross);

- E1 – motocykle dwusuwowe o pojemności silnika do 125 ccm i czterosuwowe o pojemności silnika do 250 ccm; startować mogą zawodnicy, posiadający certyfikat i licencje A (enduro lub motocross);

- E2/E3 – motocykle dwusuwowe o pojemności silnika powyżej 125 ccm do 500 ccm i czterosuwowe o pojemności silnika powyżej 250 ccm do 650 ccm; startować mogą zawodnicy posiadający certyfikat i licencje A (enduro lub motocross);

- Weteran – motocykle o dowolnej pojemności i rodzaju silnika; startować mogą zawodnicy, którzy ukończyli lub kończą w 2010 r. 40 lat, posiadający certyfikat i licencje A (enduro lub motocross);

-  ATV 2K – pojazdy czterokołowe z napędem na jedna os o pojemności silnika do 750 ccm; startować mogą zawodnicy posiadający certyfikat i licencje A (enduro lub motocross);

- ATV 4K – pojazdy czterokołowe z napędem na dwie osie o pojemności silnika do 1000 ccm; startować mogą zawodnicy posiadający certyfikat i licencje A (enduro lub motocross);

- Klubowa – rozgrywana pomiędzy klubami; w konkurencji tej klasyfikowani są tylko zawodnicy z konkurencji indywidualnych, motocyklowych, będący członkami klubów;

- Zespołów sponsorskich – zespół tworzy trzech zawodników sponsorowanych przez zgłaszającego, zgłoszonych w dowolnych konkurencjach indywidualnych; nazwa zespołu musi być niezmienna w czasie całego sezonu, lecz skład uczestników może się zmieniać w poszczególnych zawodach i musi być zgłaszany przed każdymi zawodami; członkowie zespołu muszą mieć wykupione licencje sponsorskie.

 

15. TABLICE Z NUMERAMI STARTOWYMI

Junior 50 – tło białe, cyfry czerwone

Junior – tło czarne, cyfry białe

E1 – tło zielone, cyfry białe

E2/E3 – tło żółte, cyfry czarne

Weteran – tło białe, cyfry czarne

ATV 2K – tło żółte, cyfry czarne

ATV 4K – tło żółte, cyfry czarne

 

16. PROTESTY

Protesty mogą być zgłaszane pisemnie na ręce Dyrektora zawodów wraz z kaucją 200,- PLN w terminach przewidzianych w RSM. Kaucja rozpatrywania protestu wymagającego rozbiórki silnika motocykla wynosi 500 zł, w przypadku rozbiórki silnika quada 1.000 zł.

 

17. ZAKONCZENIE ZAWODÓW

W dniu 19.09.2010 r. około godz. 16.00.

 

18. POSTANOWIENIA KONCOWE

- Na jednym okrążeniu znajdować się będą 2 PKC. W jednym przypadku próba oddalona będzie więcej niż 1 km od PKC.

-  Obowiązują maty środowiskowe – za brak maty zostanie nałożona kara pieniężna wysokości 300 zł. W przypadku niezapłacenia kary, bądź nie zastosowaniu maty po nałożeniu wyżej wymienionej kary, zawodnik zostanie wykluczony z zawodów.

-  Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za ewentualne szkody i straty powstałe w stosunku do zawodników i ich mienia jak również za szkody i straty spowodowane przez zawodników w stosunku do osób trzecich i ich mienia.

-  Organizator przypomina, że każdy zawodnik ponosi odpowiedzialność finansowa za ewentualne zniszczenie zasiewów pól uprawnych i innych spowodowanych przez siebie.

-  Zawody są ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej.

-  Uczestników obowiązują przepisy Kodeksu Ruchu Drogowego.

 

19. ZAKWATEROWANIE

We własnym zakresie.

 

20. OFICJALNA STRONA INTERNETOWA ZAWODÓW:

www.nkm.com.pl

 

Dyrektor zawodów  -  Roman Umiastowski

Zatwierdzono przez GKSM

dniu ......................................................

 

 

REGULAMIN UZUPEŁNIAJACY IX i X RUNDA PUCHARU POLSKI W RAJDACH ENDURO - Siemiatycze, 18-19.09.2010 r.

 

1. ORGANIZATOR

Nadbużański Klub Motorowy w Siemiatyczach ul. Kościuszki 11, 17-300 Siemiatycze  www.nkm.com.pl , info@nkm.com.pl  , Klub Motorowy Quercus, Romanówka 44, 17-300 Siemiatycze kom. 601 674 098 ( Roman Umiastowski ), Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Siemiatyczach ul. Nadrzeczna 29, 17-300 Siemiatycze, tel. 85 656 10 44, fax. 85 655 26 65, e-mail: mosir_siemiatycze@tlen.pl , www.mosir-siemiatycze.info

 

2. ZAŁOŻENIA

Rajd organizowany na zlecenie i zgodnie z kalendarzem imprez ZG PZM jako IX i X runda Mistrzostw Polski w Rajdach Enduro.

 

4. TERMIN i MIEJSCE

18-19.09.2010 r., Siemiatycze woj. podlaskie

 

5. WŁADZE ZAWODÓW

Sędzia zawodów – Michał Sikora

Dyrektor zawodów – Roman Umiastowski

Zastępca dyrektora zawodów – Aleksander Leoniuk

Kierownik biura zawodów – Paweł Słowikowski

Kierownik trasy – Adam Sapieżko

Kierownik próby „Test Cross” – Piotr Jakowiuk

Kierownik próby „Test Enduro” – Tomasz Leoniuk

Kierownik próby „Yamaha Extreme Test” – Paweł Warszycki

Kierownik parku maszyn – Szymon Drewulski

Kierownik odbioru technicznego - Tomasz Pyzowski

Kierownik komisji technicznej – Bartłomiej Korzeń

Chronometraż_ i Biuro obliczeń – Grzegorz Ostrowski

Lekarz zawodów – Renata Brycka - Safrończyk

 

6. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia pisemne, bezwzględnie na obowiązującym druku zgłoszenia, potwierdzone przez macierzysty klub, należy przesłać na adres organizatora zawodów w I terminie do dnia 03.09.2010 r. Po wyznaczonym terminie ma zastosowanie termin II (decyduje data stempla pocztowego).

Podczas zgłaszania odbioru formalnego zawodów zawodnik zobowiązany jest przedstawić:

ü      wypełniona kartę zgłoszenia,

ü      prawo jazdy lub kartę motorowerową ważną dla danego pojazdu,

ü       motocykl wraz z dowodem rejestracyjnym z ważnym badaniem technicznym,

ü       dowód ubezpieczenia komunikacyjnego OC,

ü       kask ochronny z homologacją zawodniczą,

ü       książeczkę zdrowia z ważnymi badaniami lekarskimi,

ü       licencję zawodniczą,

ü       licencję sponsorską, w przypadku udziału w klasyfikacji zespołów sponsorskich,

ü       dowód wpłaty wpisowego.

Pojazd powinien spełniać wymogi Kodeksu Ruchu Drogowego.

Wpisowe za udział w zawodach dwudniowych:

 

Motocykle:

Junior 50:         I termin – 160,- zł II termin – 260,- zł

Pozostali:         I termin – 210,- zł II termin – 310,- zł

Quady:           I termin – 260,- zł II termin – 360,- zł

 

Wpisowe za udział w jednym dniu zawodów:

 

Motocykle:

Junior 50:         120,- zł

Pozostali:         170,- zł

Quady:           200,- zł

-  Dla zawodników nie zrzeszonych w Klubach PZM wpisowe zwiększa się o 50% od w/w stawek.

- Wpisowe należy wpłacać na konto:

Nadbużański Klub Motorowy:

PKO BANK POLSKI

72 1020 1332 0000 1202 0330 7568

Tytułem: „Wpisowe – Mistrzostwa Polski w Enduro”

 

7. BIURO ZAWODÓW

- Siemiatycze, ul. Kościuszki 88, (Gimnazjum Gminne w Siemiatyczach)

-  Czynne:

17.09.2010 r. od godz. 16:00 do 21:30

18.09.2010 r. od godz. 7:30 do 20:00

19.09.2010 r. od godz. 7:00 do zakończenia zawodów

 

8. ODBIÓR TECHNICZNY

- W dniu 17.09.2010 r. od godziny 18:00 do godziny 22:00

- W dniu 18.09.2010 r. od godziny 8:30 do godziny 10:00 odbiór dodatkowy płatny w wysokości 100 zł.

Zawodnik, który nie ukończył I dnia zawodów może startować w II dniu pod warunkiem przedstawienia motocykla do kontroli technicznej w czasie najpóźniej do 60 minut po teoretycznym czasie przyjazdu na metę I dnia. Motocykl musi posiadać oznakowanie ramy dokonane w czasie odbioru technicznego przed I dniem.

W miejscu serwisowania obowiązują maty środowiskowe.

 

9. ODPRAWA EKIP

W dniu 18.09.2010 r. około godz. 9:30 przy Biurze Zawodów.

 

10. START

- 18.09.2010 r. (sobota), godz. 11.00 – Gimnazjum Gminne w Siemiatyczach

- 19.09.2010 r. (niedziela), godz. 9.00 – Gimnazjum Gminne w Siemiatyczach

 

11. TRASA RAJDU

- Klasa Junior 50

             I dzień – 2 pętle po ok. 60 km

             II dzień – 2 pętle po ok. 60 km

- 2K, 4K

             I dzień – 3 pętle po ok. 60 km

             II dzień – 2 pętle po ok. 60 km

- Klasa Junior, E1, E2/E3, Weteran

             I dzień – 3 pętle po ok. 60 km

             II dzień – 2 pętle po ok. 60 km

Próby specjalne:

- rozruchu na starcie w obu dniach (nie dot. ATV 2K i ATV 4K)

- test cross – o długości ok. 4-5 km z pomiarem czasu w każdym okrążeniu,

- test enduro – o długości ok. 4-5 km z pomiarem czasu w 2 i 3 okrążeniu pierwszego dnia i we wszystkich okrążeniach drugiego dnia zawodów.

12. NUMERY STARTOWE

Zawodnicy maja obowiązek posiadać własne numery startowe zgodnie z komunikatem GKSM. Zawodnikom startującym po raz pierwszy w sezonie 2010 zostaną przydzielone numery przez Organizatora.

 

12. KONKURENCJE

W trakcie zawodów będzie obowiązywał następujący podział na konkurencje:

Junior 50 – motocykle o pojemności silnika do 50 ccm; startować mogą zawodnicy, którzy ukończyli 13 lat a do końca 2010 r. nie skończą 19 lat;

Junior – motocykle o dowolnej pojemności i rodzaju silnika; startować mogą zawodnicy, którzy do końca 2010 r. nie skończą 24 lat;

E1 – motocykle dwusuwowe o pojemności silnika do 125 ccm i czterosuwowe o pojemności silnika do 250 ccm;

E2/E3 – motocykle dwusuwowe o pojemności silnika powyżej 125 ccm do 500 ccm i czterosuwowe o pojemności silnika powyżej 250 ccm do 650 ccm;

Weteran – motocykle o dowolnej pojemności i rodzaju silnika; startować mogą zawodnicy, którzy ukończyli lub kończą w 2010 r. 40 lat;

ATV 2K – pojazdy czterokołowe z napędem na jedną os o pojemności silnika do 750 ccm; startować mogą zawodnicy w wieku powyżej 15 lat;

ATV 4K – pojazdy czterokołowe z napędem na dwie osie o pojemności silnika do

1000 ccm; startować mogą zawodnicy w wieku powyżej 17 lat;

Klubowa – rozgrywana pomiędzy klubami; w konkurencji tej klasyfikowani są tylko zawodnicy z konkurencji indywidualnych, motocyklowych, będący członkami klubów;

Zespołów sponsorskich – zespół tworzy trzech zawodników sponsorowanych przez zgłaszającego, zgłoszonych w dowolnych konkurencjach indywidualnych; nazwa zespołu musi być niezmienna w czasie całego sezonu, lecz skład uczestników może się zmieniać w poszczególnych zawodach i musi być zgłaszany przed każdymi zawodami; członkowie zespołu muszą mięć wykupione licencje sponsorskie.

Prawo startu w zawodach maja zawodnicy bez licencji i certyfikatu jeśli jest to ich pierwszy start w zawodach Pucharu Polski, natomiast pozostali zawodnicy muszą posiadać licencje i certyfikat zgodnie z Zasadami Rozgrywek Pucharu Polski w rajdach ENDURO w 2010 r, punkt 2.

 

13. TABLICE Z NUMERAMI STARTOWYMI

dla wszystkich konkurencji – tło żółte, cyfry czarne

 

14. PROTESTY

Protesty mogą być zgłaszane pisemnie na ręce Dyrektora zawodów wraz z kaucją 200,- PLN w terminach przewidzianych w RSM. Kaucja rozpatrywania protestu wymagającego rozbiórki silnika motocykla wynosi 500 zł, w przypadku rozbiórki silnika quada 1.000 zł.

 

15. ZAKONCZENIE ZAWODÓW

W dniu 19.09.2010 r. około godz. 16.00.

 

16. POSTANOWIENIA KONCOWE

- Na jednym okrążeniu znajdować się będą 2 PKC. W jednym przypadku próba oddalona będzie więcej niż 1 km od PKC.

-  Obowiązują maty środowiskowe – za brak maty zostanie nałożona kara pieniężna wysokości 300 zł. W przypadku niezapłacenia kary, bądź nie zastosowaniu maty po nałożeniu wyżej wymienionej kary, zawodnik zostanie wykluczony z zawodów.

-  Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za ewentualne szkody i straty powstałe w stosunku do zawodników i ich mienia jak również za szkody i straty spowodowane przez zawodników w stosunku do osób trzecich i ich mienia.

-  Organizator przypomina, że każdy zawodnik ponosi odpowiedzialność finansowa za ewentualne zniszczenie zasiewów pól uprawnych i innych spowodowanych przez siebie.

-  Zawody są ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej.

-  Uczestników obowiązują przepisy Kodeksu Ruchu Drogowego.

- Egzamin na certyfikat sportowy w dniu 18.09.2010r. w Biurze Zawodów o godz. 19:00 – opłata za egzamin 50 zł.

 

17. ZAKWATEROWANIE

We własnym zakresie.

 

28. OFICJALNA STRONA INTERNETOWA ZAWODÓW:

www.nkm.com.pl

 

Dyrektor zawodów  -  Roman Umiastowski

Zatwierdzono przez GKSM

dniu ......................................................

 

statystyka mosir_siemiatycze@o2.pl