II Mistrzostwa Siemiatycz w Wielokrotnym Wyciskaniu Sztangi

Kliknij aby powiększyć 11 czerwca o godzinie 17:00 odbędą się po raz drugi Mistrzostwa Siemiatycz w Wielokrotnym Wyciskaniu Sztangi na ilość powtórzeń. Organizatorami zawodów są Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Siemiatyczach, oraz Centrum Poprawy Kondycji Fizycznej - Leszek Łazowski w Siemiatyczach.

Zawody odbędą się w Centrum Poprawy Kondycji Fizycznej przy ul. Kościuszki 8 w Siemiatyczach /siłownia/. Zapisy zawodników oraz indywidualna rozgrzewka odbywać się będzie od godziny 16:30 do godziny 17:00. W zawodach mogą uczestniczyć osoby mające ukończone 16 lat. Osoby niepełnoletnie mogą startować wyłącznie po przedstawieniu pisemnej zgody opiekuna prawnego. Zawodnicy powinni mieć również zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach, a w przypadku jego braku warunkiem dopuszczenia będzie podpisanie stosownego oświadczenia. 

Zawodnicy rywalizować będą w kategorii Open mężczyzn i Open kobiet. Kobiety i mężczyźni będą startować w jednym boju na ławce płaskiej. Kobiety będą wyciskać sztangę o wadze 25 kg, a mężczyźni sztangę o wadze 50 kg. 

Dla zwycięzców przewidziane są nagrody – karnety na siłownię - oraz puchary i dyplomy w poszczególnych kategoriach ufundowane przez organizatorów.

Jest to nowa konkurencja, ale są w niej rozgrywane nawet Mistrzostwa Polski. Najlepsi zawodnicy w kategorii mężczyzn wyciskają ciężar 50 kg ponad 200 razy. Kto wie, może w Siemiatyczach znajdzie się osoba z jeszcze większą wytrzymałością siłową. Zapraszamy do udziału.


REGULAMIN MISTRZOSTW SIEMIATYCZ W WYCISKANIU WIELOKROTNYM

 
1. ORGANIZATOR: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Siemiatyczach, ul. Nadrzeczna 29, 17-300 Siemiatycze, tel. 085 656 10 44, e-mail: mosir_siemiatycze@tlen.pl oraz Centrum Poprawy Kondycji Fizycznej - Leszek Łazowski ul. Kościuszki 8, 17-300 Siemiatycze

2.TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW: Rywalizacja odbywać się będzie w Centrum Poprawy Kondycji Fizycznej przy ul. Kościuszki 8 w Siemiatyczach. Zawody odbędą się 11.06.2010 r. (piątek), o godzinie17:00.

3. ZGŁOSZENIA: Zapisy zawodników oraz indywidualna rozgrzewka odbywać się będzie od godziny 16:30 do godziny 17:00

4. ZASADY UCZESTNICTWA: Uczestnikami mogą być wszyscy, którzy wpisali się na listę uczestników. W zawodach mogą uczestniczyć osoby mające ukończone 16 lat. Osoby niepełnoletnie mogą startować za zgodą opiekuna prawnego. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.
Zawodnicy powinni mieć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach, a w przypadku jego braku warunkiem dopuszczenia jest podpisanie stosownego oświadczenia!!!

5. KATEGORIE: Rywalizacja zostanie rozegrana w kategorii Open mężczyzn i Open kobiet.

6.KONKURENCJE: Kobiety i mężczyźni będą rywalizować w jednym boju na ławce płaskiej w kolejności losowej. Kobiety będą wyciskać sztangę o wadze 25 kg, a mężczyźni sztangę o wadze 50 kg.
Pozycja wyjściowa na ławce płaskiej:
Osoba podejmująca próbę kładzie się na ławce płaskiej z nogami uniesionymi w górze. Punktami podparcia leżąc na ławeczce muszą być plecy oraz pośladki. Szerokość chwytu sztangi jest dowolna. Na komendę "start" zawodnik unosi sztangę ze stojaków i zaczyna wykonywać próbę. Powtórzenie zostanie określone jako prawidłowe w momencie, gdy gryf dotknie klatki piersiowej i następnie zostanie dokonany całkowity wyprost ramion w stawach łokciowych.

Powtórzenie uznane zostanie za nieważne, w przypadku gdy:
- nastąpi kontakt jednej lub obu stóp z ławeczką lub podłożem,
- nastąpi oderwanie pośladków od ławeczki,
- brak będzie kontaktu sztangi z klatką piersiową,
- brak będzie wyprostowanych ramion w łokciach;

7. PUNKTACJA
Za każde prawidłowe powtórzenie przyznawany jest zawodnikowi 1 punkt. Zwycięzcą zostanie osoba posiadająca największą ilość punktów.

8.NAGRODY
Dla zwycięzców ( kategorii open kobiet i open mężczyzn ) przewidziane są puchary i dyplomy oraz nagrody – miesięczne karnety na siłownię - ufundowane przez organizatorów. Ilość karnetów miesięcznych dla zwycięzców uzależniona jest od ilości uczestników zawodów, a o ich ilości decydują organizatorzy.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
I. Niedozwolone jest stosowanie specjalistycznego sprzętu do wyciskania takiego jak: koszulki do wyciskania, paski na nadgarstki itp.
II. Uczestnik nie ma możliwości poprawy wyniku.
III. Uczestnik jest zobowiązany z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem.
IV. W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów przez zawodników sklasyfikowanych na pierwszych trzech miejscach odbędzie się dogrywka.
V. Rywalizacja odbędzie się w kolejności losowej.
VI. Wszelkie sprawy sporne rozstrzygają sędziowie oraz organizator zawodów.
VII. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.

Pobierz - REGULAMIN MISTRZOSTW SIEMIATYCZ W WYCISKANIU WIELOKROTNYM

Pobierz - OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PEŁNOLETNIEJ oraz RODZICA/ OPIEKUNA  UCZESTNIKA NIEPEŁNOLETNIEGO

Paweł Słowikowski  -  MOSiR Siemiatycze

 

statystyka mosir_siemiatycze@o2.pl