Najpopularniejszy Sportowiec Roku 2009


Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Siemiatyczach oraz Siemiatycki Ośrodek Kultury ogłaszają piątą już edycję Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca Siemiatycz 2009. Plebiscyt odbędzie w dwóch grupach wiekowych. Grupa starsza to seniorzy i sportowcy uczęszczający do szkół ponadgimnazjalnych. Grupa młodsza to sportowcy uczęszczający do szkół podstawowych i gimnazjów.

Prosimy o jak najszybsze zgłaszanie kandydatów przez kluby oraz wszelkie organizacje sportowe działające na terenie naszego miasta i powiatu. Każdy klub może zgłosić maksymalnie 2 sportowców. Formularz zgłoszeniowy dla kandydatów otrzymać można w biurze MOSiR Siemiatycze ul. Nadrzeczna 29 lub pobrać w formie elektronicznej: >> Pobierz formularz <<

Wypełnione formularze z załączonym zdjęciem kandydata (najlepiej w formie elektronicznej) należy składać w biurze MOSiR Siemiatycze przy ul Nadrzecznej 29 tel. 085 656 10 44 lub mailowo na adres: mosir_siemiatycze@tlen.pl . Nieprzekraczalny termin przyjmowania zgłoszeń to: do godz. 15:30 dnia 18.02.2010 r. (czwartek).

Ostateczną liczbę osób, które wezmą udział w plebiscycie ustalą organizatorzy i zostanie ona opublikowana wraz z informacją o zasadach głosowania.

Zwycięzcy plebiscytu uhonorowani zostaną pamiątkowymi pucharami.

W dotychczasowych edycjach zwyciężali:

2005 rok

grupa młodsza – Anna Miłkowska (lekkoatletyka)

grupa starsza – Artur Kosk (piłka ręczna)

2006 rok

grupa młodsza – Grzegorz Gołubkiewicz (piłka nożna)

grupa starsza – Rafał Kiczko (sporty motorowe)

2007 rok

grupa młodsza – Mariola Kłopotowska (lekkoatletyka)

grupa starsza – Krzysztof Łopaciuk (piłka nożna)

2008 rok

grupa młodsza - Magdalena Wierożębska (lekkoatletyka)

grupa starsza - Maciej Porzeziński (piłka ręczna)

 

statystyka mosir_siemiatycze@o2.pl