O nas

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Siemiatyczach jest jednostką organizacyjną Urzędu Miasta Siemiatycze. Utworzony został 27 stycznia 1999 r. uchwałą Rady Miasta Siemiatycze Nr VII/28/99. Głównymi zadaniami MOSiRu są utrzymanie bazy sportowo-rekreacyjnej oraz organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie Siemiatycz. MOSiR jest gospodarzem obiektów sportowych oraz ponad 60 ha terenów zielonych oraz 2 zalewów wodnych.

Zapowiedzi imprez

Parada Finałowa I.Siemiatyckiej 11-godzinnej Sztafety Niepodległości „Bogu i Polsce” pod patronatem Burmistrza Miasta Siemiatycze

 

Kliknij aby powiększyć Zapraszamy mieszkańców Siemiatycz do udziału w Paradzie Finałowej I. Siemiatyckiej 11-godzinnej Sztafety Niepodległości „Bogu i Polsce” pod patronatem Burmistrza Miasta Siemiatycze. Impreza odbędzie się 11 listopada (poniedziałek) na stadionie MOSiR w Siemiatyczach. Zbiórka o godz. 9:30 przy ul. Nadrzecznej 29 w Siemiatyczach.

W paradzie mogą uczestniczyć:

- osoby pełnoletnie,

- dzieci znajdujące się pod opieką rodziców/opiekunów lub za ich pisemną zgodą,

- grupy zorganizowane, w szczególności dziecięce, pod opieką wytypowanych osób.

Każda sztafeta składać się powinna z 11 osób i będzie miała do pokonania dystans 1000m. Bieg nie będzie miał charakteru sportowej rywalizacji. Uczestnicy biegnąć będą na stadionie MOSiR oraz w Paradzie Finałowej ulicami Siemiatycz.

Pierwszych 200 zgłoszonych osób otrzyma pamiątkowe, okolicznościowe koszulki.

 

P R O G R A M

10.00 – 11.40 I. Siemiatycka 11-godzinna Sztafeta Niepodległości, uczestnicy biegają na bieżni stadionu MOSiR Siemiatycze przy ul Nadrzecznej 29 w Siemiatyczach

11.00 – 11.30 przyjmowanie zgłoszeń uczestników do Parady Finałowej (stadion MOSiR Siemiatycze przy ul. Nadrzecznej 29 w Siemiatyczach)

11.40 – wyruszenie parady (wybiegają osoby uczestniczące w I. Siemiatyckiej 11-godzinnej Sztafecie Niepodległości oraz osoby, które zgłosiły się do samej Parady Finałowej)

11.40 - Siemiatycze: ul. Nadrzeczna,

11.45 - Siemiatycze: ul. Grodzieńska,

11.50 - Siemiatycze: ul. 11 Listopada,

11.55 – Siemiatycze: ul. Legionów Piłsudskiego,

12.00 – Obelisk Niepodległości przy budynku Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach,

12.00 – zapalenie znicza pamięci przy Obelisku Niepodległości

12.05 – Wystąpienie okolicznościowe Burmistrza Miasta Siemiatycze

12.10 – 12.40 – złożenie wieńców przez delegacje

12.40 – zakończenie uroczystości

Kliknij aby powiększyć