O nas

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Siemiatyczach jest jednostką organizacyjną Urzędu Miasta Siemiatycze. Utworzony został 27 stycznia 1999 r. uchwałą Rady Miasta Siemiatycze Nr VII/28/99. Głównymi zadaniami MOSiRu są utrzymanie bazy sportowo-rekreacyjnej oraz organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie Siemiatycz. MOSiR jest gospodarzem obiektów sportowych oraz ponad 60 ha terenów zielonych oraz 2 zalewów wodnych.

Zapowiedzi imprez

Najpopularniejszy Sportowiec Siemiatycz Roku 2012

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Siemiatyczach ogłasza siódmą edycję Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca Siemiatycz 2012. Tegoroczny plebiscyt odbędzie się w jednej grupie wiekowej obejmującej gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne oraz seniorów.

Natomiast dla młodszych sportowców ze szkół podstawowych zorganizowane zostaną dwa odrębne plebiscyty: na Najpopularniejszego Sportowca Szkoły Podstawowej nr 1 oraz na Najpopularniejszego Sportowca Szkoły Podstawowej nr 3.

Prosimy o jak najszybsze zgłaszanie kandydatów przez kluby oraz wszelkie organizacje sportowe działające na terenie naszego miasta i powiatu. Każdy klub może zgłosić maksymalnie 2 sportowców. Formularz zgłoszeniowy dla kandydatów otrzymać można w biurze MOSiR Siemiatycze ul. Nadrzeczna 29 lub pobrać w formie elektronicznej >>TUTAJ<<. Wraz z formularzem zgłoszeniowym należy również dostarczyć zdjęcie (najlepiej w formie elektronicznej) oraz krótki materiał multimedialny na temat osiągnięć sportowca (prezentacja Power Point, pokaz zdjęć, film itp.) trwające maksymalnie 90 sekund.

Zgłoszenia z wymaganymi załącznikami (patrz wyżej) należy składać w biurze MOSiR Siemiatycze przy ul Nadrzecznej 29 tel. 85 656 10 44 lub mailowo na adres: mosir_siemiatycze@tlen.pl. Nieprzekraczalny termin przyjmowania zgłoszeń to: do godz. 15:30 dnia 08.02.2013 r. (piątek). Formularz zgłoszeniowy oraz wszelkie informacje można znaleźć >>TUTAJ<<

Ostateczną liczbę osób, które wezmą udział w plebiscytach ustalą organizatorzy i zostanie ona opublikowana wraz z informacją o zasadach głosowania.

Zwycięzcy plebiscytu uhonorowani zostaną pamiątkowymi pucharami oraz nagrodami rzeczowymi.

W dotychczasowych edycjach zwyciężali:

2005 rok

grupa młodsza – Anna Miłkowska (lekkoatletyka)

grupa starsza – Artur Kosk (piłka ręczna)

2006 rok

grupa młodsza – Grzegorz Gołubkiewicz (piłka nożna)

grupa starsza – Rafał Kiczko (sporty motorowe)

2007 rok

grupa młodsza – Mariola Kłopotowska (lekkoatletyka)

grupa starsza – Krzysztof Łopaciuk (piłka nożna)

2008 rok

grupa młodsza - Magdalena Wierożębska (lekkoatletyka)

grupa starsza - Maciej Porzeziński (piłka ręczna)

2009 rok

grupa młodsza: Ewa Kłopotowska (lekkoatletyka)

grupa starsza: Łukasz Toczyski (lekkoatletyka)

2010 rok

grupa młodsza: Kacper Nowaczuk (sporty walki)

grupa starsza: Łukasz Toczyski (lekkoatletyka)

2011 rok

grupa młodsza: Kacper Nowaczuk (sporty walki)

grupa starsza: Konrad Piotrowski (piłka ręczna)

 

MOSiR Siemiatycze