O nas

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Siemiatyczach jest jednostką organizacyjną Urzędu Miasta Siemiatycze. Utworzony został 27 stycznia 1999 r. uchwałą Rady Miasta Siemiatycze Nr VII/28/99. Głównymi zadaniami MOSiRu są utrzymanie bazy sportowo-rekreacyjnej oraz organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie Siemiatycz. MOSiR jest gospodarzem obiektów sportowych oraz ponad 60 ha terenów zielonych oraz 2 zalewów wodnych.

Zapowiedzi imprez

Regulamin biegu ulicznego w ramach akcji „Polska Biega”

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Siemiatyczach zaprasza dzieci i młodzież do udziału w biegu z okazji Dnia Dziecka. Bieg odbędzie się dnia 24 maja 2013 r. o godz. 16:00. Trasa biegu prowadzić będzie ul. Nadrzeczną w Siemiatyczach. Zgłoszenia przyjmowane będą w dniu zawodów na miejscu startu w godzinach 15:00 – 15:50. Przewidziane są następujące kategorie wiekowe:
- klasy I – IV 400 m.
- klasy V – VI 800 m.
- gimnazjum 800 m.
- szkoły ponadgimnazjalne klasy I – III 800 m.
- bieg otwarty bez ograniczeń wiekowych
- oddzielna klasyfikacja dla dziewcząt i chłopców,
- medale za I – III miejsce, dyplomy za IV – VI miejsce w kategorii dziewcząt i chłopców,
Wszyscy uczestnicy biegów otrzymają od organizatorów upominki. Osoby niepełnoletnie przedstawić muszą podpisane przez rodziców oświadczenie. Druk oświadczenia oraz regulamin zawodów dostępne są na >> TUTAJ << oraz w biurze MOSiR przy ul. Nadrzecznej 29.

 

Regulamin biegu ulicznego w ramach akcji „Polska Biega”

1. Cel imprezy

Popularyzacja biegów masowych na terenie Siemiatycz, jako ogólnodostępnej formy rekreacji fizycznej.

2. Organizatorzy

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Siemiatyczach, ul. Nadrzeczna 29, 17-300 Siemiatycze, tel. 85  656 10 44, fax 85  655 26 65, e-mail: mosir_siemiatycze@tlen.pl, Lekkoatletyczny Klub Sportowy „Sprinter” Siemiatycze, Powiatowe Zrzeszenie LZS w Siemiatyczach

3. Termin i miejsce

Bieg odbędzie się dnia 24 maja 2013 r. o godz. 16:00.

4. Zgłoszenia

Zgłoszenia przyjmowane będą w dniu zawodów na miejscu startu ul. Nadrzeczna 29 w Siemiatyczach, w godzinach 15:00 – 15:50.

5. Trasa biegu

Biegi odbędą się na ul. Nadrzecznej 29 w Siemiatyczach.

6. Warunki uczestnictwa

- Oświadczenie podpisane przez rodziców w przypadku osób niepełnoletnich,

- Oświadczenie zawodnika.

7. Kategorie wiekowe

Biegi dla dzieci i młodzieży na dystansach:

- klasy I – IV 400 m.

- klasy V – VI 800 m.

- gimnazjum 800 m.

- szkoły ponadgimnazjalne klasy I – III 800 m

- bieg otwarty bez ograniczeń wiekowych

- oddzielna klasyfikacja dla dziewcząt i chłopców,

- medale za I – III miejsce, dyplomy za IV – VI miejsce w kategorii dziewcząt i chłopców,

8. Nagrody

Wszyscy uczestnicy biegów otrzymają upominek od organizatorów!

9. Opieka lekarska i zabezpieczenie trasy

Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie imprezy.

10. Sprawy finansowe

Udział w zawodach jest bezpłatny.

11. Postanowienia końcowe

Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

Interpretacja powyższego regulaminu należeć będzie do organizatorów i sędziego głównego zawodów.

 

 

Organizator