O nas

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Siemiatyczach jest jednostką organizacyjną Urzędu Miasta Siemiatycze. Utworzony został 27 stycznia 1999 r. uchwałą Rady Miasta Siemiatycze Nr VII/28/99. Głównymi zadaniami MOSiRu są utrzymanie bazy sportowo-rekreacyjnej oraz organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie Siemiatycz. MOSiR jest gospodarzem obiektów sportowych oraz ponad 60 ha terenów zielonych oraz 2 zalewów wodnych.

Zapowiedzi imprez

XIII. Bieg im. Anny Jabłonowskiej

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Siemiatyczach oraz Powiatowe Zrzeszenie LZS zapraszają do udziału w Biegach im. Anny Jabłonowskiej. Zawody odbędą się 17.04.2013 r. Zbiórka o godz. 9.00 na stadionie MOSiR-u przy ulicy Nadrzecznej 29 w Siemiatyczach. Rozpoczęcie zawodów o godz. 9:00. Zgłoszenia można składać osobiście, telefonicznie lub faksem w biurze MOSiR Siemiatycze, ul. Nadrzeczna 29 tel. 85 656 10 44 fax. 85 655 26 65. Szczegółowe informacje i regulamin poniżej.

 

REGULAMIN

XIII.  BIEGU IM. ANNY JABŁONOWSKIEJ

1.Cel imprezy

- popularyzacja biegania jako najbardziej dostępnej formy rekreacji;

- popularyzacja piękna Siemiatycz i okolic, walorów przyrodniczo-krajoznawczych

- zapobieganie paleniu papierosów, alkoholizmowi, narkomanii, i chorobom cywilizacyjnym poprzez ruch na świeżym powietrzu.

2. Organizatorzy

- Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Siemiatyczach.

- Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach.

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Siemiatyczach.

- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Błyskawica” Czartajew.

- Urząd Miasta Siemiatycze

3. Termin i miejsce imprezy.

Bieg odbędzie się 17.04.2013r . Składać się będzie z 24 biegów prowadzonych w różnych kategoriach.

- Trasa poszczególnych biegów na tym widowisku sportowym odbywać się będzie na stadionie MOSiR-ru (ul. Nadrzeczna 29) w Siemiatyczach, ogrodzonej części ul. Nadrzecznej od strony  zalewu,  Start i meta  ze stadionu MOSiR-u w Siemiatyczach (Tutaj można dać zgłoszenie do zawodów )

4. Biuro i zgłoszenia.

Biuro zawodów mieścić się będzie przy stadionie w Siemiatyczach – pomieszczenie MOSiR-u [Siemiatycze, ul Nadrzeczna 29, tel. 85 656-10-44]. Dodatkowe informacje udzielają nauczyciele WF-u w  ZSR Czartajew.  tel/fax . 85 6552870 – Stanisław Kubeł, Rafał Szyszko. Zgłoszenia przyjmowane będą także w dniu zawodów.

5. Warunki uczestnictwa

W biegach mogą uczestniczyć wszyscy chętni posiadający aktualne badania lekarskie (młodzież szkolna – imienna lista uczniów sporządzona na podstawie dokumentacji o badaniach profilaktycznych, potwierdzona przez dyrektora szkoły lub lekarza (kwalifikacja do grupy A, A2, B, B2, C, C1) uprawniające do startu na dystansach określonych w przepisach PZLA.

6. Program zawodów

 • Otwarcie zawodów – godz. 9.00, Stadion MOSiR-u w Siemiatyczach
 • 9.30 start szkół podstawowych dziewcząt i chłopców. (350m) klasy I
 • 9.40 start szkół podstawowych dziewcząt i chłopców. (400m) klasy II
 • 9.50 start szkół podstawowych dziewcząt i chłopców. (450m) klasy III
 • 10.00 start szkół podstawowych dziewcząt i chłopców. (4500m) klasy IV
 • 10.15start szkół podstawowych dziewcząt i chłopców. (600m) klasy V
 • 10.30 start szkół podstawowych dziewcząt i chłopców. (600m) klasy VI
 • 10.50 start gimnazjów dziewcząt i chłopców. (1000m) klasy I
 • start gimnazjów dziewcząt i chłopców. (1000m) klasy II
 • start gimnazjów dziewcząt i chłopców. (1000m) klasy III
 • 11.05 start szkół ponadgimnazjalnych dziewcząt. (2000m) i chłopców (2000m) – klasy I
 • start szkół ponadgimnazjalnych dziewcząt. (2000m) i chłopców 2000m) – klasy II
 • start szkół ponadgimnazjalnych dziewcząt. (2000m) i chłopców (2000m) – klasy III i starsi  oraz seniorzy.
 • 11.30 uroczyste  zakończenie biegu. Uhonorowanie najlepszych zawodników nagrodami.

 7. Nagrody.

        W poszczególnych biegach (oddzielna klasyfikacja dziewcząt i chłopców) za zajęcie miejsc 1-3 medale, 4-10 dyplomy. Za zajęcie I-III miejsc drużynowo szkoły (10 miejsc punktuje) w punktacji łącznej chłopców i dziewcząt puchary,

 

Stanisław Kubeł