O nas

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Siemiatyczach jest jednostką organizacyjną Urzędu Miasta Siemiatycze. Utworzony został 27 stycznia 1999 r. uchwałą Rady Miasta Siemiatycze Nr VII/28/99. Głównymi zadaniami MOSiRu są utrzymanie bazy sportowo-rekreacyjnej oraz organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie Siemiatycz. MOSiR jest gospodarzem obiektów sportowych oraz ponad 60 ha terenów zielonych oraz 2 zalewów wodnych.

Zapowiedzi imprez

Otwarte zawody w wielokrotnym wyciskaniu sztangi

 

Kliknij aby powiększyć 30 listopada 2013 /sobota/ o godzinie 17:00 odbędą się zawody w wielokrotnym wyciskaniu sztangi na ilość powtórzeń. Organizatorami zawodów są Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Siemiatyczach, Kuźnia s.c. Adam Stawiecki Cezary Kudelski, Pl. Jana Pawła II 15, 17-300 Siemiatycze i Centrum Poprawy Kondycji Fizycznej - Leszek Łazowski ul. Kościuszki 8, 17-300 Siemiatycze.

Zawody odbędą się w Kuźnia s.c. Adam Stawiecki Cezary Kudelski, Pl. Jana Pawła II 15, 17-300 Siemiatycze /siłownia „Kuźnia”/. Zapisy zawodników oraz indywidualna rozgrzewka odbywać się będzie od godziny 16:30 do godziny 17:00. W zawodach mogą uczestniczyć osoby mające ukończone 16 lat. Osoby niepełnoletnie mogą startować wyłącznie po przedstawieniu pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego. Zawodnicy powinni mieć również zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach, a w przypadku jego braku warunkiem dopuszczenia będzie podpisanie stosownego oświadczenia.

Zawodnicy rywalizować będą w kategorii open mężczyzn i open kobiet. Kobiety i mężczyźni będą startować w jednym boju na ławce płaskiej. Kobiety będą wyciskać sztangę o wadze 30 kg, a mężczyźni sztangę o wadze 60 kg – czas próby dla każdego zawodnika to 5 minut.

Ponadto rozegrana zostanie dodatkowa konkurencja dla amatorów z krótkim stażem treningowym (głównie uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz osoby nie trenujące siłowo a pragnące spróbować swoich sił w rywalizacji), gdzie rywalizacja odbywać się będzie w wyciskaniu wielokrotnym sztangi ważącej 30 kg na ławce poziomej oraz podciąganiu się na drążku nachwytem na ilość powtórzeń – osiągnięty wynik jest sumą poprawnych powtórzeń z obu konkurencji. Czas w tej konkurencji to 5 minut na wyciskanie wielokrotne oraz 5 minut na podciąganie na drążku.

Dla zwycięzców przewidziane są nagrody oraz medale i dyplomy w poszczególnych kategoriach ufundowane przez organizatorów.

Do tej pory w Mistrzostwach Siemiatycz zawodnicy operowali ciężarami 50 kg i 25 kg i w poszczególnych latach zwycięzcami zostawali:

- w 2009 r. Tomasz Hryniewicki (31 powtórzeń)

- w 2010 r. Paweł Molski (76 powtórzeń)

- w 2011 r. Paweł Molski (91 powtórzeń) i Karolina Nesterowicz (37 powtórzeń)

- w 2012 r. Paweł Molski (100 powtórzeń)

Jak widać z roku na rok wyniki są poprawiane i ilość powtórzeń wzrasta. Jest to prosta konkurencja nie wymagająca praktycznie żadnych umiejętności technicznych. Ciężar również jest osiągalny dla niemal każdego. Jedyną cechą jaka się tu liczy jest wytrzymałość siłowa. Jest jeszcze sporo czasu do zawodów. Wystarczy zacząć trenować i sprawdzić się w naszych zawodach.

Zawody zaliczane też będą do Siemiatyckiej Ligi Siły i Sprawności 2013/2014.

Zapraszamy do udziału. Jest jeszcze sporo czasu żeby przygotować odpowiednią formę.

 

Kliknij aby powiększyć

 

POBIERZ - REGULAMIN MISTRZOSTW SIEMIATYCZ W WYCISKANIU WIELOKROTNYM 60 kg mężczyźni, 30 kg kobiety

MOSiR Siemiatycze