obraz-menu1 obraz-menu2

O nas

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Siemiatyczach jest jednostką organizacyjną Urzędu Miasta Siemiatycze. Utworzony został 27 stycznia 1999 r. uchwałą Rady Miasta Siemiatycze Nr VII/28/99. Głównymi zadaniami MOSiRu są utrzymanie bazy sportowo-rekreacyjnej oraz organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie Siemiatycz. MOSiR jest gospodarzem obiektów sportowych oraz ponad 60 ha terenów zielonych oraz 2 zalewów wodnych.

„Słoneczny patrol w Siemiatyczach”

Zakończenie praktyk uczestników projektu „Słoneczny patrol w Siemiatyczach”

Projekt „Słoneczny patrol w Siemiatyczach” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Praktyki uczestników projektu „Słoneczny patrol w Siemiatyczach” dobiegły końca. Cała dziesiątka – 5 mężczyzn i 5 kobiet – przepracowała na siemiatyckich obiektach kąpielowych po 120 godzin dbając o bezpieczeństwo osób korzystających z wypoczynku nad wodą. Ani razu nie musieli ratować oni ludzkiego życia, co świadczy między innymi o tym, że potrafili przeciwdziałać skutecznie możliwości zaistnienia takiego przypadku

Według Karola Maćkowiaka nadzorującego przebieg praktyk na kąpielisku miejskim „… to była bardzo zdyscyplinowana grupa ratowników. Widać było, że zależy im na tym, żeby się nauczyć czegoś więcej niż na szkoleniu. Regularnie trenowali pływanie, sprawdzali sprzęt ratowniczy i wypróbowywali jego działanie „na sucho”. Myślę, że w przyszłości sprawdzą się już jako ratownicy WOPR i życzę im, żeby bez problemów zdobywali kolejne stopnie ratownicze.”

Warto w tym miejscu również nadmienić, że uczestnicy projektu „Słoneczny patrol w Siemiatyczach” dbali także o bezpieczeństwo uczestników Pływackich Mistrzostw Siemiatycz 2011 oraz Mini Triatlonu Siemiatyckiego 2011. W obu przypadkach widać było duże ich zaangażowanie oraz fachowość.

Dzięki tym osobom poprawiło się bezpieczeństwo na obiektach kąpielowych. Ponadto widać, że dzięki nim wzrosło zainteresowanie bezpiecznym korzystaniem z kąpieli wodnych wśród ich kolegów i koleżanek, którzy już teraz deklarują chęć zdobycia uprawnień ratowniczych.

W dłuższym okresie powinno to zaowocować wzrostem świadomości w zakresie bezpieczeństwa nad wodą w całej społeczności naszego miasta oraz lepszym rozpropagowaniem zasad bezpiecznego korzystania z kąpielisk i basenów wśród mieszkańców Siemiatycz.

Dziesiątka młodszych ratowników WOPR już teraz deklaruje chęć uczestnictwa w szkoleniu na ratowników WOPR – najchętniej już w przyszłym roku.

 

Paweł Słowikowski - MOSiR Siemiatycze

Siemiatycze, dnia 31.08.2011 r.


Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich