obraz-menu1 obraz-menu2

O nas

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Siemiatyczach jest jednostką organizacyjną Urzędu Miasta Siemiatycze. Utworzony został 27 stycznia 1999 r. uchwałą Rady Miasta Siemiatycze Nr VII/28/99. Głównymi zadaniami MOSiRu są utrzymanie bazy sportowo-rekreacyjnej oraz organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie Siemiatycz. MOSiR jest gospodarzem obiektów sportowych oraz ponad 60 ha terenów zielonych oraz 2 zalewów wodnych.

„Słoneczny patrol w Siemiatyczach”

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU „SŁONECZNY PATROL W SIEMIATYCZACH” 

Projekt „Słoneczny patrol w Siemiatyczach” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Siemiatycze, 23.03.2011 r.

L.p.

Kobiety / dziewczęta

L.p.

Mężczyźni / chłopcy

1.       

Natalia Sołomacha

1.       

Michał Andrzejczuk

2.       

Karolina Jodłowska

2.       

Adrian Zaremba

3.       

Natalia Zofia Boratyńska

3.       

Mateusz Marcinkiewicz

4.       

Dominika Twarowska

4.       

Damian Borowski

5.       

Sylwia Jaszczołt

5.       

Mateusz Golański

Wskazane osoby zapraszamy do Bira Projektu (biuro MOSiR) przy ul. Nadrzecznej 29 w celu wykonania dalszych czynności związanych z udziałem w projekcie.

 Paweł Słowikowski - Koordynator projektu


Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich