obraz-menu1 obraz-menu2

O nas

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Siemiatyczach jest jednostką organizacyjną Urzędu Miasta Siemiatycze. Utworzony został 27 stycznia 1999 r. uchwałą Rady Miasta Siemiatycze Nr VII/28/99. Głównymi zadaniami MOSiRu są utrzymanie bazy sportowo-rekreacyjnej oraz organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie Siemiatycz. MOSiR jest gospodarzem obiektów sportowych oraz ponad 60 ha terenów zielonych oraz 2 zalewów wodnych.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA NAD WODĄ

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA NAD WODĄ

            Kliknij aby powiększyć Plaża, to miejsce gdzie w sezonie letnim większość z nas spędza czas wolny. Przyjemny chłód, możliwość uprawiania licznych sportów, pływania albo zwyczajnej rekreacji - to wszystko sprawia, że baseny, kąpieliska rzeki i jeziora zapełniają się ludźmi. Niestety, brak wyobraźni, alkohol i niefrasobliwość w wodzie mogą stać się powodem tragedii, nieszczęśliwych wypadków czy śmierci.

Nadchodzący okres wakacyjny, sprzyjające warunki atmosferyczne do wypoczynku nad wodą, w cudownej scenerii, otaczającej nas przyrody pozwalają odpocząć fizycznie i psychicznie, gdy jest się bezpiecznym. Woda, nawet ta z pozoru spokojna i płytka kryje w sobie wiele pułapek.

Zanim cokolwiek zrobimy – pomyślmy!

            Większość utonięć i podtopień jest wynikiem lekkomyślności ludzi oraz lekceważenia obowiązujących przepisów, a przede wszystkim kąpieli w miejscach niestrzeżonych i niebezpiecznych. Optymalne do kąpieli i pływania są miejsca odpowiednio oznakowane i zabezpieczone – są to kąpieliska strzeżone przez służby ratownicze Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, jak również patrole Policji i Straży Miejskiej. Na kąpielisku strzeżonym i odpowiednio oznakowanym, jeżeli jest się początkującym pływakiem, należy pływać tylko w strefie kąpieliska ograniczonej czerwonymi bojami. Natomiast żółte boje wyznaczają strefę kąpieliska, z której korzystają wytrawni pływacy. Podczas pływania i kąpieli należy zwracać uwagę na innych kąpiących się, ponieważ ktoś może potrzebować pomocy.

Jeśli zauważy się przypadek tonięcia lub wypadek nad wodą, natychmiast należy wezwać pomoc – powiadamiając Ratownika, Pogotowie Ratunkowe lub Policję.

            A oto kilka zasad jakich należy przestrzegać nad wodą aby uniknąć niebezpieczeństwa:

·       nie wolno wchodzić do wody po spożyciu alkoholu lub środków odurzających. Najczęściej toną osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub pod wpływem takich środków

·        nie wolno wchodzić do wody zaraz po opalaniu się na słońcu – może to grozić  szokiem termicznym lub utratą przytomności,

·        po wejściu do wody najpierw należy schłodzić okolicę serca, karku oraz twarz,

·        do wody wchodzimy tylko w miejscach oznakowanych, gdy nad kąpiącymi się czuwa ratownik,

·        nie skaczmy do wody na "główkę", tym bardziej jeśli nie znamy głębokości wody. Taki skok może doprowadzić do urazów kręgosłupa i kalectwa,

·        gdy przy kąpielisku strzeżonym widzimy czerwoną flagę lub nie jest wywieszona żadna flaga - kąpiel jest zabroniona,

·        rodzice powinni zawsze czuwać nad kąpiącym się dzieckiem,

·        nie należy przepływać czy wypływać na otwarty akwen bez asekuracji,

·        nie zaleca się kąpać zaraz po jedzeniu - powinno się odczekać przynajmniej pół godziny

·        do wody najlepiej wchodzić w grupie, albo przynajmniej z drugą osobą,

·        korzystając ze sprzętu wodnego upewnijmy się, że jest on sprawny, a przebywające na nim dzieci i osoby, które nie umieją pływać są we właściwy sposób zabezpieczone - mają na sobie specjalne kamizelki,  

Nad wodą zawsze trzeba zachować ostrożność i zdrowy rozsądek!!! To nam zapewni bezpieczeństwo. Przestrzeganie tych kilku podstawowych zasad przyczyni się do zwiększenia naszego bezpieczeństwa, a tym samym na pewno po weekendowym wypoczynku i wakacjach wrócimy szczęśliwi, ładnie opaleni, ze wspaniałymi wspomnieniami.

 

Źródło www.woprzloc.cba.pl