obraz-menu1 obraz-menu2

O nas

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Siemiatyczach jest jednostką organizacyjną Urzędu Miasta Siemiatycze. Utworzony został 27 stycznia 1999 r. uchwałą Rady Miasta Siemiatycze Nr VII/28/99. Głównymi zadaniami MOSiRu są utrzymanie bazy sportowo-rekreacyjnej oraz organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie Siemiatycz. MOSiR jest gospodarzem obiektów sportowych oraz ponad 60 ha terenów zielonych oraz 2 zalewów wodnych.

„Słoneczny patrol w Siemiatyczach”

PROJEKT „SŁONECZNY PATROL W SIEMIATYCZACH”


Projekt „Słoneczny patrol w Siemiatyczach” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Siemiatyczach w miesiącach marzec - wrzesień 2011 r. był realizatorem Projektu “Słoneczny patrol w Siemiatyczach”. Uczestnikami Projektu było 10 osób (5 kobiet i 5 mężczyzn) w wieku od 16 do 25 lat zamieszkałych w Siemiatyczach.

Dzięki udziałowi w “Słonecznym patrolu w Siemiatyczach” zdobyli oni uprawnienia młodszych ratowników WOPR umożliwiające podjęcie pracy na kąpieliskach i basenach. Ponadto dzięki przeprowadzeniu Projektu mieszkańcy Siemiatycz mieli okazję podnieść swoje kwalifikacje i umiejętności w zakresie ratownictwa wodnego oraz przyczynił się on do propagowania wśród młodych ludzi aktywnego podejścia do własnej teraźniejszości i przyszłości.

W ramach projektu uczestnicy wzięli udział w kursie młodszych ratowników WOPR na basenie w Białymstoku (24 godziny lekcyjne), mieli zapewniony bezpłatny transport w obie strony oraz otrzymali stroje ratowników. 

W okresie wakacji uczestnicy Projektu odbyli także praktyki (120 godzin) na kąpielisku i basenie w Siemiatyczach, które są niezbędne do zdobycia kolejnego stopnia - ratownika WOPR. W ramach projektu zakupiony również został treningowy sprzęt ratowniczy, który umożliwił świeżo upieczonym ratownikom właściwe utrwalenie i poszerzenie zdobytych na kursie umiejętności.

Siemiatycze, dnia 30.09.2011 r.


Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich