obraz-menu1 obraz-menu2

O nas

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Siemiatyczach jest jednostką organizacyjną Urzędu Miasta Siemiatycze. Utworzony został 27 stycznia 1999 r. uchwałą Rady Miasta Siemiatycze Nr VII/28/99. Głównymi zadaniami MOSiRu są utrzymanie bazy sportowo-rekreacyjnej oraz organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie Siemiatycz. MOSiR jest gospodarzem obiektów sportowych oraz ponad 60 ha terenów zielonych oraz 2 zalewów wodnych.

„Słoneczny patrol w Siemiatyczach”

OGŁOSZENIE 


Projekt „Słoneczny patrol w Siemiatyczach” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

W związku z realizacją przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Siemiatyczach projektu "Słoneczny patrol w Siemiatyczach" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Siemiatyczach, ul. Nadrzeczna 29, 17-300 Siemiatycze zatrudni na okres od 1 lipca do 31 sierpnia 2 ratowników WOPR - do nadzoru nad prawidłowym przebiegiem praktyk 10 młodszych ratowników WOPR, które będą się odbywać w rzeczywistych warunkach na ogólnodostępnym basenie odkrytym oraz ogólnodostępnym kąpielisku miejskim na zalewie w Siemiatyczach. Zadania ratowników WOPR obejmować będą także dbanie o bezpieczeństwo osób korzystających z basenu miejskiego i kąpieliska miejskiego na zalewie w Siemiatyczach.

Wymagamy ważnych i podstemplowanych legitymacji WOPR z aktualnym wpisem lekarskim o zdolności do pracy w charakterze ratownika oraz wszelkich innych niezbędnych dokumentów do pełnienia funkcji ratownika.

Zapewniamy stosowne wynagrodzenie. Umowę zawieramy bezpośrednio po uzgodnieniu warunków zatrudnienia.

Ofertę pracy proszę przesłać na adres biura projektu "Słoneczny Patrol w Siemiatyczach" - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Siemiatyczach, ul. Nadrzeczna 29, 17-300 Siemiatycze lub elektronicznie na aders email: mosir_siemiatycze@tlen.pl lub na fax 85 655 26 65 lub telefonicznie pod nr telefonu 85 656 10 44.

Siemiatycze, dnia 01.06.2011 r.


Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich