O nas

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Siemiatyczach jest jednostką organizacyjną Urzędu Miasta Siemiatycze. Utworzony został 27 stycznia 1999 r. uchwałą Rady Miasta Siemiatycze Nr VII/28/99. Głównymi zadaniami MOSiRu są utrzymanie bazy sportowo-rekreacyjnej oraz organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie Siemiatycz. MOSiR jest gospodarzem obiektów sportowych oraz ponad 60 ha terenów zielonych oraz 2 zalewów wodnych.

Menu strony

BIP Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Simiatyczach


Nowości

SIEMIATYCKA LIGA SIŁY I SPRAWNOŚCI 2019/2020

MOSiR Siemiatycze
zachęca do udziału w imprezach organizowanych w ramach Siemiatyckiej Ligi Siły i Sprawności 2019/2020. Celem Ligi jest popularyzacja i upowszechnianie aktywności fizycznej, zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania wolnego czasu, a także przybliżanie mieszkańcom Siemiatycz nowych dyscyplin sportu.
 >> Czytaj Dalej <<

 


Zapowiedzi imprez

REGULAMIN VI EDYCJI TOWARZYSKICH ZAWODÓW WĘDKARSKICH O ,,PUCHAR BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE”

 

Organizatorzy:

Miasto Siemiatycze, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Siemiatyczach, Polski Związek Wędkarski Koło Siemiatycze

Patronat:

Burmistrz Miasta Siemiatycze

Cel imprezy:

Popularyzacja sportu wędkarskiego jako aktywnej formy wypoczynku, promocja walorów turystycznych Miasta Siemiatycze z wyszczególnieniem zbiorników wodnych.

Zasady uczestnictwa:

* w zawodach mogą brać udział wędkarze, którzy mają ukończone 18 lat

* zgłoszenia przyjmuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Siemiatyczach w dniach 09 - 16 czerwca 2021 r. pod numerem 85 656 10 44 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30. Opłata (50 zł) za zawody musi zostać wniesiona do 18 czerwca 2021 r. na poniższe konto MOSiR w Siemiatyczach z dopiskiem w tytule „Zawody wędkarskie, imię i nazwisko uczestnika”:

41 1240 5211 1111 0010 3201 7873

(nr konta MOSiR Siemiatycze do wpłat za zawody)

W przypadku braku zarejestrowania wpłaty, na miejsce uczestnika wchodzi kolejna osoba z listy rezerwowej o czym zostanie poinformowana telefonicznie.

* Zawody odbędą się z zachowaniem obowiązujących reżimów sanitarnych w dniu imprezy, związanych z wystąpieniem stanu epidemii na terenie kraju.

Termin i miejsce zawodów:

* zawody zostaną rozegrane w dniach 03.07.2021 r. - 04.07.2021 r. na dużym zalewie

* zbiórka zawodników w dniu 03.07.2021 r. o godz. 16:00 na „cyplu”

* czas łowienia od godz. 17.00 dnia 03.07.2021 r. (sobota) – do godz. 9.00 dnia 04.07.2021 r. (niedziela)

* ogłoszenie wyników i wręczenie nagród – godz. 10.00 dnia 04.07.2021 r.

Klasyfikacja:

Klasyfikacja indywidualna oraz za ,,Największą Rybę”.

Nagrody:

* za I miejsce zawodnik otrzymuje ,,Puchar Burmistrza Miasta Siemiatycze” oraz nagrodę rzeczową

* za miejsca od II do III zawodnicy otrzymują puchary i nagrody rzeczowe

* za miejsca od IV do XL zawodnicy otrzymują nagrody rzeczowe

* za ,,Największą Rybę” zawodnik otrzymuje puchar i nagrodę rzeczową

Charakterystyka łowiska:

* głębokość – ok. 0,5 - 3,0 m

* dominujące gatunki ryb: leszcz, płoć, karp, krąp, jaź, karaś, amur

Zasady wędkowania:

* na wylosowanym stanowisku zawodnik ma prawo łowić dwiema wędkami z wykluczeniem metody spinningowej, żywcowej i na martwą rybę

* w odniesieniu do pozostałych gatunków obowiązują Zasady Organizacji Sportu Wędkarskiego oraz Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb PZW

* zawodnicy podzieleni będą na 3 sektory łowieckie

Zawody rozgrywane zgodnie z Zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego oraz Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb PZW.  

Sprawy różne:

Dojazd na miejsce zawodów we własnym zakresie.

Organizatorzy zapewniają posiłek i napoje.

Ubezpieczenie zawodników we własnym zakresie.

Opłata startowa 50 zł płatna do dnia 18 czerwca 2021 r. na poniższe konto MOSiR w Siemiatyczach z dopiskiem w tytule „Zawody wędkarskie, imię i nazwisko uczestnika”:

41 1240 5211 1111 0010 3201 7873

(nr konta MOSiR Siemiatycze do wpłat za zawody)

Ilość miejsc ograniczona.

Pobierz - Regulamin VI edycji Towarzyskich Zawodów Wędkarskich o "Puchar Burmistrza Miasta Siemiatycze"