obraz-menu1 obraz-menu2

O nas

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Siemiatyczach jest jednostką organizacyjną Urzędu Miasta Siemiatycze. Utworzony został 27 stycznia 1999 r. uchwałą Rady Miasta Siemiatycze Nr VII/28/99. Głównymi zadaniami MOSiRu są utrzymanie bazy sportowo-rekreacyjnej oraz organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie Siemiatycz. MOSiR jest gospodarzem obiektów sportowych oraz ponad 60 ha terenów zielonych oraz 2 zalewów wodnych.

Projekt „Słoneczny patrol w Siemiatyczach” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PROJEKT „SŁONECZNY PATROL W SIEMIATYCZACH”

Kliknij aby powiększyć Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Siemiatyczach w miesiącach marzec - wrzesień 2011 r. był realizatorem Projektu “Słoneczny patrol w Siemiatyczach”. Uczestnikami Projektu było 10 osób (5 kobiet i 5 mężczyzn) w wieku od 16 do 25 lat zamieszkałych w Siemiatyczach. Dzięki udziałowi w “Słonecznym patrolu w Siemiatyczach” zdobyli oni uprawnienia młodszych ratowników WOPR umożliwiające podjęcie pracy na kąpieliskach i basenach. Ponadto dzięki przeprowadzeniu Projektu mieszkańcy Siemiatycz mieli okazję podnieść swoje kwalifikacje i umiejętności w zakresie ratownictwa wodnego oraz przyczynił się on do propagowania wśród młodych ludzi aktywnego podejścia do własnej teraźniejszości i przyszłości - Siemiatycze, dnia 30.09.2011 r.  >> Czytaj Dalej <<

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich


Zakończenie praktyk uczestników projektu „Słoneczny patrol w Siemiatyczach”

Kliknij aby powiększyć Praktyki uczestników projektu „Słoneczny patrol w Siemiatyczach” dobiegły końca. Cała dziesiątka – 5 mężczyzn i 5 kobiet – przepracowała na siemiatyckich obiektach kąpielowych po 120 godzin dbając o bezpieczeństwo osób korzystających z wypoczynku nad wodą. Ani razu nie musieli ratować oni ludzkiego życia, co świadczy między innymi o tym, że potrafili przeciwdziałać skutecznie możliwości zaistnienia takiego przypadku - Siemiatycze, dnia 31.08.2011 r.  >> Czytaj Dalej <<

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich


Półmetek praktyk uczestników „Słonecznego patrolu w Siemiatyczach”

Kliknij aby powiększyć Minął właśnie pierwszy miesiąc praktyk uczestników projektu „Słoneczny patrol w Siemiatyczach”. Młodzi ratownicy radzą sobie jak na razie doskonale z utrzymaniem bezpieczeństwa na basenie oraz kąpielisku miejskim. Według Tomasza Supronowicza „… przykładają się do powierzanych im zadań. Nie mam najmniejszych zastrzeżeń do ich pracy. Osoby korzystające z basenu często chwalą tych nowych ratowników za to, że są mili i potrafią zapanować nad dziećmi korzystającymi z basenu.” Do tej pory ani na basenie ani na kąpielisku nie zaistniała ani razu konieczność ratowania osoby tonącej i miejmy nadzieję, że będzie tak przez cały sezon. Ratownicy wykorzystywali swoje umiejętności jedynie przy opatrywaniu drobnych zadrapań czy otarć wśród osób korzystających z kąpieli. - Siemiatycze, dnia 02.08.2011 r.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich


Uczestnicy projektu „Słoneczny patrol w Siemiatyczach” rozpoczęli praktyki

Kliknij aby powiększyć Dziesiątka uczestników projektu „Słoneczny patrol w Siemiatyczach” od 1 lipca rozpoczęła praktyki na plaży miejskiej oraz na basenie miejskim w Siemiatyczach. Świeżo upieczeni młodsi ratownicy WOPR wraz ze starszymi kolegami nadzorującymi ich praktyki będą w praktyce utrwalali i poszerzali swoje umiejętności i wiedzę z zakresu ratownictwa. Opiekunami praktyk zostali doświadczeni ratownicy Tomasz Supronowicz oraz Karol Maćkowiak. Każdy z uczestników projektu odbędzie 15 dni takich praktyk (120 godzin) - Siemiatycze, dnia 04.07.2011 r.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich


OGŁOSZENIE

Kliknij aby powiększyć W związku z realizacją przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Siemiatyczach projektu "Słoneczny patrol w Siemiatyczach" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Siemiatyczach, ul. Nadrzeczna 29, 17-300 Siemiatycze zatrudni na okres od 1 lipca do 31 sierpnia 2 ratowników WOPR - do nadzoru nad prawidłowym przebiegiem praktyk 10 młodszych ratowników WOPR, które będą się odbywać w rzeczywistych warunkach na ogólnodostępnym basenie odkrytym oraz ogólnodostępnym kąpielisku miejskim na zalewie w Siemiatyczach. Zadania ratowników WOPR obejmować będą także dbanie o bezpieczeństwo osób korzystających z basenu miejskiego i kąpieliska miejskiego na zalewie w Siemiatyczach. Wymagamy ważnych i podstemplowanych legitymacji WOPR z aktualnym wpisem lekarskim o zdolności do pracy w charakterze ratownika oraz wszelkich innych niezbędnych dokumentów do pełnienia funkcji ratownika - Siemiatycze, dnia 01.06.2011 r.  >> Czytaj Dalej <<

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich


Aktualności Projektu "SŁONECZNY PATROL W SIEMIATYCZACH"

Kliknij aby powiększyć W miesiącu marcu odbywała się rekrutacja uczestników projektu. O przyjęciu do projektu "Słoneczny patrol w Siemiatyczach" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa decydowała kolejność złożenia zgłoszeń oraz kryterium zamieszkania na terenie miasta Siemiatycze oraz kryterium wiekowe (16-25 lat).

Do projektu zakwalifikowane zostały następujące osoby: Natalia Sołomacha, Karolina Jodłowska, Natalia Zofia Boratyńska, Dominika Twarowska, Sylwia Jaszczołt, Michał Andrzejczuk, Adrian Zaremba, Mateusz Marcinkiewicz, Damian Borowski, Mateusz Golański.

Uczestnicy projektu w kwietniu rozpoczęli zajęcia kursu młodszych ratowników WOPR, który odbywa się na basenie w Białymstoku. W trakcie lekcji doskonalą pływanie oraz uczą się technik ratunkowych. 30 kwietnia uczestników projektu czeka pierwszy praktyczny egzamin kursowy z pomocy przedmedycznej. Paweł Słowikowski - Koordynator projektu.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich


LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU „SŁONECZNY PATROL W SIEMIATYCZACH”

Kliknij aby powiększyć Przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do projektu "Słoneczny Patrol w Siemiatyczach". Wskazane osoby zapraszamy do Bira Projektu (biuro MOSiR) przy ul. Nadrzecznej 29 w celu wykonania dalszych czynności związanych z udziałem w projekcie - Siemiatycze, dnia 23.03.2011 r.  >> Czytaj Dalej <<Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich